Partilles kyrkoherdar räds inte det sjunkande medlemsantalet

Partilles församlingar fortsätter att tappa medlemmar, ett fenomen som genomsyrar hela landet. Men samtidigt säger två kyrkoherdar att de ser en ökad aktivitet bland de som medlemmar som är kvar.
– Både vardagsverksamhet, barnverksamhet, ungdomsverksamhet och våra gudstjänster ökar, säger församlingsherden Sofia Eriksson vid Sävedalens församling.