Partilles äldreomsorg saknar krigsberedskap – trots ökat hot

I händelse av krig är vissa grupper i samhället särskilt sårbara där bortfall av el, vatten och matförsörjning kan få allvarliga konsekvenser.
I Partille är vård- och omsorgsnämnden ansvariga för att se till att det finns en krigsberedskap på kommunens äldreboenden – något som i dag saknas.
– Vi har en krisplan, men inte i situationen av ett krig, säger Mattias Olsson Ruppel (M), vård och omsorgsnämndens ordförande.