Partillebo äger och förvaltar runt 3 900 bostäder i Partille. Det kommunala bostadsbolaget ligger näst bäst i Västsverige när hyresgästerna får säga hur nöjda de är med sitt boende.
Partillebo äger och förvaltar runt 3 900 bostäder i Partille. Det kommunala bostadsbolaget ligger näst bäst i Västsverige när hyresgästerna får säga hur nöjda de är med sitt boende. Bild: Jonas Rindefjell

Partillebo är näst bästa hyresvärden i Västsverige

Partillebo är Västsveriges näst bästa hyresvärd, i alla fall enligt hyresgästerna. Reparation och underhåll samt hyresgästernas inflytande över boendet är framgångsfaktorer. Men när det gäller städning av tvättstugan och trapphus finns en klar förbättringspotential.

ANNONS

Hyresgästföreningens offentliggjorde under onsdagen en kartläggning av hur nöjda hyresgästerna i Västsverige är med sin hyresvärd. Undersökningen omfattar åtta kategorier och ett nöjdhetsindex där allt räknas in. Det är en undersökning som man sätter stor vikt vid på Partillebo som i dag äger och förvaltar 3 900 bostäder i kommunen.

– Undersökningen är väldigt aktad och för oss är den viktig i samtalet med hyresgästföreningen. I Partillebo har vi en målsättning att ligga topp tre, säger Agneta Marklund, hyreschef på Partillebo, som nöjt konstaterar att Partille återigen når målet.

LÄS MER:Årets Partillebo kan bli Sävehofs damer eller en granne

Betyget för allmännyttan har sjunkit

En motsvarande mätning, där hyresgästföreningen skickar ut en enkät till sina medlemmar, har tidigare gjorts vid två tillfällen, 2016 och 2019. Och även där har Partille legat i topp. För fem år sedan var det totala nöjdhetsbetyget uppe i 73. Men i år stannar helhetsbetyget på 66 – alltså en sänkning med sju procentenheter.

– Den trenden är samma för oss som för andra allmännyttiga bostadsbolag, säger Agneta Marklund.

Hyresgästföreningen bekräftar den bilden. Nils Thylén, analytiker på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, har för Partille Tidning gjort en djupdykning i materialet för att försöka besvara frågan om varför nöjdheten sjunker, men inte hittat någon entydig förklaring. ”Sänkningen beror inte på individuella frågor eller frågekategorier utan beror överlag på mindre nöjda hyresgäster”.

LÄS MER:Allt fler väljer att flytta till kommunen – här är de nya Partilleborna

Hyresgäster mer nöjda med allmännyttan än privata bostadsbolag

Fortsatt är det dock så att hyresgäster hos allmännyttan i västra Sverige generellt är mer nöjda än de som har privata hyresvärdar. Dock har gapet mellan dessa blivit allt mindre. 2016 skiljde det åtta procentenheter. I årets mätning är gapet nere på tre procentenheter – 60 för allmännyttan respektive 57 på privata bostadsbolag på det totala betyget.

Partillebo ligger således en bra bit över snittet men det finns förbättringspotential. Nils Thylén konstaterar att ”De frågor där Partillebo har något mindre nöjda hyresgäster än övriga hyresvärdar i regionen är en fråga gällande tvättstugans städning och en fråga gällande städning av trapphus och loftgång”.

Det är något som Partillebo själva redan sett i sin egen undersökning av vad hyresgästerna vill förbättra.

– Vi har redan påbörjat ett förbättringsarbete när det gäller just städning och skötsel av tvättstuga och trapphus, säger Agneta Marklund.

Vad har ni för andra fokusområden på Partillebo?

– Det är trygghet och trivsel och att åtgärda fel i fastigheterna.

På plussidan finns flera kategorier där hyresgästerna på Partillebo skattar sin hyresvärd högre än snittet. Det handlar om reparation och underhåll, möjligheten att kunna påverka dessa samt inflytande över gemensamma boendemiljöer och över lägenheten.

Fler lägenheter i Partille ska nyproduceras

Partillebo är ett växande bostadsbolag och fler nya lägenheter är på gång att byggas. När det nya området i Gökegård snart ska börja byggas kommer Partillebo att spränga 4 000-gränsen när det gäller bostäder att förmedla.

LÄS MER:Byggarbetsplatser framför arenan blir kvar – till 2028

– Det är ju ett helt nytt område med runt 500 bostäder. Av dessa kommer Partillebo att bygga cirka 170 som hyresrätter, säger Agneta Marklund.

Hur lång är kön i dag för att få en hyresrätt?

– Vi har en snittkö på ungefär 6,5 år. Handlar det om nyproduktion ligger det på ungefär tre år, säger Agneta Marklund.

En stor undersökning bland hyresgästerna

Hyresgästföreningen i region Västra Sverige har under 2021 genomfört en stor medlemsundersökning för att ta reda hur nöjda hyresgästerna hos de största allmännyttiga och privata hyresvärdarna är med sitt boende. Enkäten har genomförts av företaget Enkätfabriken och har besvarats av drygt 10 500 hyresgäster i 13 västsvenska kommuner. Motsvarande undersökningar gjordes även 2016 och 2019.

Så rankas Partillebo (237 svar):

Totalt nöjdhetsindex: 2021: 66 (2019: 68, 2016: 73)

Lägenheten: 57

Tvättstugan: 58

Gemensamma: 61

Närmiljö: 63

Inflytande: 50

Hyresvärden: 64

Reparation: 65

Trygghet: 70

ANNONS