Partille tappar i företagsranking

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sverige. I år har Partille tappat 17 placeringar och är därför inte längre en av de 30 kommuner där företagarna trivs bäst.
– Ett långsiktigt starkt företagsklimat kräver uthållighet, säger Christina Riksén, områdesansvarig i Göteborgsregionen för Svenskt Näringsliv.

ANNONS

Det är Svenskt Näringsliv som årligen rankar företagsklimatet i de olika kommunerna i Sverige och ställer dem mot varandra.

Totalt har man genom att skicka ut enkäter nått 32 000 företagare i hela landet och resultatet presenteras sedan i en ranking från bästa kommun på plats nummer 1 till den sämsta på plats 290.

Förra året låg Partille på plats 24. I år har man tappat 17 placeringar och befinner sig på plats 41 av 290.

Grannkommunen Härryda ligger på plats nio och har bäst företagsklimat i Göteborgsregionen. Trots att man tappat placeringar så visar dock rankingen att Partille fortsatt har tredje starkast resultat i Göteborgsregionen.

– Ett långsiktigt starkt företagsklimat kräver uthållighet. Samverkan med de lokala företagen behöver vara en naturlig del av den kommunala verksamheten, vilket kräver långsiktiga och tydliga politiska ambitioner. Det har Partille visat prov på under lång tid, säger Christina Riksén, områdesansvarig i Göteborgsregionen för Svenskt Näringsliv.

Otryggheten sticker ut

I början av september rapporterade Partille Tidning om vad företagarna i Partille faktiskt ansåg om klimatet i årets undersökning. Totalt placerade man sig då på 3,8 av 6. Svensk näringsliv anser att en kommun med totala resultat kring 4 har ett riktigt bra företagsklimat och ingen kommun i Sverige har placerat sig över 5. Se resultatet i grafen nedan.

75 företag i Partille svarade på enkäten och under genomgången stod det klart att man låg över rikssnittet på punkterna ”kontakten med kommunen”, ”attityder till företagande”, ”kommunens myndighetsutövning”, ”information och dialog” och ”förutsättningar för företagande”.

Den enda punkt där man visade upp negativa resultat jämfört med rikssnittet var i kategorin ”påverkan av brottslighet/otrygghet”. Där en tredjedel av de tillfrågade Partilleföretagen upplevde en otrygghet, jämfört med en dryg femtedel i riket i stort.

Hur stor påverkan den upplevda otryggheten har haft på årets ranking är dock oklart.

När Partille Tidning träffade kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M), i samband med att siffrorna presenterades i början av september sa hon så här:

– Jag är inte förvånad, vi ligger bra till generellt. Sen önskar såklart alltid att man kunde ligga ännu bättre till och det finns alltid en förbättringspotential.

Hur kan man skapa större trygghet för företagarna i Partille, tror du?

– Det krävs insatser från många håll och det handlar både om polisen, näringsidkare och vi i kommunen. I vår budget har vi med att en kartläggning ska göras av kommunpolisen och näringsidkarna för att se på hur man kan jobba tillsammans på ett effektivare sätt. Det kan exempelvis handla om att samordna resurser som enskilda företag har i form av väktare för att på ett effektivare sätt sköta säkerheten.

Näringslivsansvarige: ”Det var väntat”

Marieke Wolter är näringslivsansvarig på Partille kommun. När Partille når henne på onsdagen är hon inte förvånad över att man tappat placeringar på rankingen.

– Det var väntat, vi visste att vi skulle hålla samma höga nivå på företagsklimat som tidigare år, men visste också att andra kommuner arbetat benhårt med frågan och att några av dem skulle klättra. Vi har alltså inte försämrat oss, men andra har förbättrat sig, säger hon.

Wolter väljer att se positivt på rörelserna i rankingen.

– Det som är glädjande är att många fler kommuner nu arbetar hårdare med frågan och det innebär i sin tur att näringslivsfrågorna har fått en mycket större prioritet i Kommunsverige, vilket gynnar näringslivet i hela landet. Så det är positivt, säger hon och fortsätter:

– Med det sagt så ska vi inte nöja oss med att vi hållit en bra nivå, vi ska givetvis jobba ännu hårdare för att bli ännu bättre.

LÄS MER:Varje elev får äta mat för 5 345 kronor om året i Partille

LÄS MER:Här är den bästa och sämsta skolkommunen i Göteborgsregionen

LÄS MER:Partille tappar i Regionernas kamp: ”Ändå ett bra resultat”

ANNONS