Partille avstår skogsområde – ska bli naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att ett nytt statligt naturvårdsreservat ska bildas i Partille. Området, som kommer att heta Maderna-Högaråsmossen, innehåller flera vandringsstigar och rödlistade arter. Marken ägs av kommunen, som nu gått med på det pris som länsstyrelsen erbjudit för att göra om användningsområdet – och det handlar om miljoner.

Redan kund? Logga in här