Pågående pålning i centrum skadlig för livet i Säveån

Bygget av Partillebos bostadshus ”Åkanten 3” är i full gång i centrala Partille. Men pålmaskinens rytmiska dunkande är olämpligt under den här tiden på året, det slår kommunen fast i sin egen detaljplan och nu larmar även sakkunniga tillsynsmän.
– Just nu sjuder ån av liv. Det är en synnerligen känslig tid, säger tillsynchefen Janne Hanhela.