Öjersjöbornas ilska efter att busslinjer dras in

I nya föreningen Öjersjöinitiativet vill de boende sätta sin stadsdel i fokus. En av de brännande frågorna är den försämrade busstrafiken som förlänger pendlingstiden för många. Daniel Agnemar är en av de som drabbas då han numera tvingas cykla till jobbet.
– Som det ser ut nu är det omöjligt för mig att ta bussen, säger han.