Ohållbar situation vid Utbyvägen – boende vill se ändring

Boende vid Utbyvägen har tröttnat på att vänta flera minuter för att till slut kasta sig ut på den vältrafikerade vägen. Samtidigt anser de att övergångsstället är undermåligt.
– Det är bara en tidsfråga innan något allvarligare händer, säger Kenneth Kullberg, boende i området.