Oeniga politiker bromsar beslut kring Engelska skolan i Partille

Det är nya turer kring den hett omdebatterade Internationella Engelska skolan som vill starta upp i Sävedalen. Politikerna drar i handbromsen och vill se en fortsatt utredning för att se hur stort behovet av en skola egentligen är. Centerpartiet drev igenom beslutet om att skicka tillbaka frågan till utbildningsnämnden.
– Jag är mycket nöjd med det så långt, eller det är ett rimligt beslut ska jag säga, förtydligar Anna Strand, ordförande för Centerpartiet i kommunen.

ANNONS
|

LÄS MER:Spricka i Alliansen kan stoppa Engelska skolans etablering i Sävedalen

För snart tre år sedan godkände utbildningsnämnden i Partille en nyetablering av den privata skolkoncernen Internationella Engelska skolan, IES. Koncernen ville bygga en F-9-skola för 600 elever i Sävedalen. Tjänstemännen i Partille var negativa till etableringen och ansåg att den "kan komma att medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen”. Men Alliansen gick då med stöd av Sverigedemokraterna emot förvaltningen. Samma år, juni 2019, fick skolan tillstånd även av Skolinspektionen att etablera sig i kommunen.

Tydliga läger för och emot friskolans etablering

Sedan dess har frågan tröskats. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har velat stoppa friskolan. De vill istället ha en kommunal skola i dess plats med argumentet att elever som söker sig till den Internationella Engelska skolan kan komma från andra helt andra platser än just Partille.

ANNONS

Även centerpartiet har varit skeptiska till en privat friskola av den storleken. I en tidigare artikel för GP i början av året riktade Anna Strand kritik mot hur processen hela har gått till.

”Tågordningen är märklig här. Inför ett sådant här besked borde det göras en grundlig behovsanalys, men det har jag saknat”, sade hon då.

Tre röster mot två avgjorde frågan

Det är fortsatt det behovet som nu alltså ska utredas av både utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsenheten. I förra veckan beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka tillbaka frågan för att utredas grundligt. Dessutom vill partiet ha en konsekvensanalys på hur en etablering kan påverka andra skolor i kommunen. Beslutet i KS arbetsutskott gick igenom med tre röster mot två, socialdemokraterna och centerpartiet röstade för att utreda frågan ytterligare medan kristdemokraterna och moderaterna blev överkörda.

– Vi yrkade återremiss för att vi inte känner oss nöjda med det beslutsunderlag som ligger framme och för att det är knapphändigt. Det har inte gjorts en ordentlig behovs- och konsekvensanalys, summerar Anna Strand.

Anna Strand är ordförande för centerpartiet i Partille.
Anna Strand är ordförande för centerpartiet i Partille. Bild: Privat

Partiet är inte emot att det etableras ännu en friskola i kommunen, däremot ska tjänstemän se över om underlaget med barn är tillräckligt på just den platsen. Platsen ligger i ett skogsparti vid korsningen Göteborgsvägen – Stora Ringvägen i Sävedalen.

– Vi har inte sagt varken ja eller nej. Det är skolbehovsfrågan som vi vill ha utrett ordentligt, betonar Anna Strand.

Men varför har ni inte återremitterat frågan tidigare?

– Vi har försökt lyfta det, men inte fått gehör innan. Och frågan har inte kommit till sin spets tidigare, lägger hon till.

Inställd väg vid Finngösa har påverkat skolfrågan

Ärendet med skolans etablering var uppe för diskussion under våren, men planerna med Finngösa-ravinen var då inte avgjorda.

– Då hade vi inte hela bilden klar för oss. Hur det skulle se ut framåt i Sävedalen var inte klart i utbyggnadsplanerna. Nu har vi klart att det inte blir nån Finngösa-väg, och det ger ett förändrat utgångsläge, förklarar Anna Strand.

Att utbyggnadsplanerna och exploateringen i Sävedalen inte blir så omfattande som politikerna tidigare trott har alltså haft en direkt påverkan på planerna för Internationella Engelska skolans etablering.

– Jag tänker att vi bygger utifrån det som utbildningsförvaltningen tycker i sina professionella prognoser, så gör vi ju alltid i kommunen, argumenterar Anna Strand.

Under våren kommer också ett nytt lokalförjningsprogram fattas där behovet för alla kommunens förskolor och skolor ska revideras och uppdateras. Även behovet inom äldreomsorgen ska då ses över. Det är bra att ha en sådan behovskalkyl i ryggen inför ett beslut krig en stor skola för 600 elever, menar Anna Strand.

– De andra allianspartierna vill skynda på detta och de ville avgöra ärendet, säger hon och riktar kritik mot alliansen.

Stor besvikelse hos alliansparti

Men hos allianspartiet Kristdemokraterna är man i stället besviken på centerns ståndpunkt i frågan just nu.

– Som borgerlig politiker så tycker jag att det är synd att vi med den nuvarande politiska fördelningen i kommunstyrelsen, och dess arbetsutskott, inte kommer kunna erbjuda barn och föräldrar ett skolalternativ som jag vet efterfrågas av många, säger Anders Midby, ordförande för Kristdemokraterna i Partille.

Han menar att Centerpartiet inte lever upp till det avtal man har ingått med allianspartierna.

– Centern är en del av den styrande koalitionen i kommunen. Vi ingick en överenskommelse efter valet 2018, där det ingick att friskolor ska vara ett naturligt inslag i Partille. Centern går emot den överenskommelsen nu.

Men är det inte bra att utreda om det finns ett behov innan man går vidare i processen?

– Centern har som sagt inte sett det så tidigare. Det är vidare att missuppfatta vad kommunen gör. Centern vill hantera etableringen av en friskola på samma sätt som en kommunal skola. Friskolreformen är inte alls tänkt att fungera på det sättet. Såväl Skolinspektionen som kommunens utbildningsnämnden, har bifallit IES ansökan om att etablera sig i Partille. De frågor Centern nu vill utreda är alltså redan prövade.

I och med att frågan nu vänder tillbaka till bland andra utbildningsförvaltningen fördröjs processen ytterligare och Engelska skolans framtid i Partille är än mer osäker.

– Det kan innebära att frågan försvinner från dagordningen till efter valet. Om det skulle bli så då hoppas jag att vi har fått en majoritet för att återuppta processen. säger Anders Midby.

Internationella Engelska skolan själva vill inte säga något, eftersom de anser det är ”för tidigt i processen” för en etablering i Partille.

– Vi ser redan idag ett intresse från familjer i Partille till skolorna i Göteborg, skriver deras pressansvariga Christina Lucas i ett mejl.

LÄS MER:Partille kommun tar ut ny kurs om Finngösaväg

Internationella Engelska skolan i Partille

Aktuell plats där skolan är tänkt att byggas är en skogsplätt vid korsningen stora Ringvägen- Göteborgsvägen i Sävedalen. Platsen ligger i anslutning till rondellen och bakom busshållplatsen.

Skolan är tänkt att ta emot cirka 600 elever från F-9. Skolan öppnar inte för att ställa sitt barn på kö förrän 1,5 år före skolstart, enligt pressansvarig för koncernen. Det finns mer än 220 000 köregistreringar till deras skolor i hela Sverige.

Tillstånd för skolverksamhet fick IES i juni 2019 från Skolinspektionen.

Engelska skolans framtid skjuts nu upp till senvåren 2022, då ärendet åter kommer upp till kommunstyrelsen.

Sedan behövs bygglov. Byggaktören projekterar och bygger skolan. En grov uppskattning är att processen kan ta minst tre år.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Partille Tidning” i Appstore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS