Odlarföreningen satsar på plantbytardag

För andra året i rad satsade odlarföreningen i Lexby på en plantbytardag – och efterfrågan visade sig vara stor.
Enligt ordförande Anna Denberg är plantbyte en trend som håller i sig.
– Vi ska fortsätta satsa på det här, många vill bort från kedjornas massproducerade produkter och istället köpa eller byta till sig mer unika, lokalt odlade plantor, säger hon.