Minst fyra har sagt upp sig på äldreboendet Furulund på grund av det nya schemat som börjar gälla från idag.
Furulunds äldreboende. Bild: Meli Petersson Ellafi

Nytt schema inom vården – flera har sagt upp sig

Under måndagen börjar ett nytt arbetsschema att rulla inom äldreomsorgen. Men med det nya schemat följer fler helger och kvällar. Därför har nu flera personer sagt upp sig från bland andra Furulunds äldreboende. Facket bekräftar att missnöjet är stort bland de anställda.

ANNONS

På fackförbundet Kommunal är man väl medveten om diskussionerna kring det nya schemat som börjar gälla i dag, måndag.

– Vi har jättemånga samtal och jättemånga som är besvikna och oroliga. Det finns medlemmar som hört av sig där de tidigare kanske jobbat morgon till kväll och lördag-söndag var tredje helg. Men nu blir det varannan helg, säger Katarina Brännström, ordförande för Kommunal sektion Partille.

Däremot vet facket inte hur många som lämnat sitt jobb på grund av det nya schemat.

– Det pratas ju, men jag kan inte bekräfta att man har sagt upp sig på grund av den här anledningen.

Katarina Brännström, ordförande för Kommunal sektion Partille.
Katarina Brännström, ordförande för Kommunal sektion Partille. Bild: Privat

En resa mot ökad sysselsättning – ska vara på plats 2024

Politikerna har bestämt att öka sysselsättningsgraden hos anställda inom olika förvaltningar. Det är en del av den nationella överenskommelsen ”Rätt till heltid”. En del i beslutet kallas heltidsresan och är ett avtal mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Anställda som tidigare varit deltidsanställda eller inte haft full arbetstid får chansen att arbeta mer, om de vill. Flera andra kommuner har redan infört det nya schemat.

Det är ett centralt avtal mellan Kommunal och SKR. Under 2024 ska omställningen med ökad sysselsättningsgrad vara på plats i alla kommuner. Att få bort deltidsarbetet inom vården är i grunden en fråga om jämlikhet för facket.

– Vi i kommunal anser att det oftast är kvinnor som ofrivilligt arbetar deltid och det påverkar den framtida pensionen negativt och möjligheten till självförsörjning, säger Katarina Brännström.

Eftersom det finns många deltidsanställda inom äldreomsorgen och vården så anser facket att avtalet kommer lyfta kvinnorna ekonomiskt.

– Det är en jämställdhetsfråga för det är i princip kvinnodominerande yrken som det här förekommer.

Avtalet centralt och slutgiltigt

Avtalet mellan Kommunal och SKR är slutgiltigt. Däremot är det upp till varje kommun hur man gör för att uppnå heltid bland personalen. Schemaändringarna är en del på vägen. Men allt är ”inte hugget i sten”, enligt Katarina Brännström.

– Man kanske har fått jättemånga kvällar utan lediga dagar emellan. Då har det blivit fel och man måste prata med sin chef och så får man skruva på schemat. Det kommer ta sin tid innan det är klart. Första schemat är kanske inte det ultimata, man får se till att medarbetarna har hållbara scheman.

Hon är dock något självkritisk. Redan i september gick information ut regelbundet via arbetsplatsombud, men det finns ändå många frågor ute i verksamheten kring vad som gäller.

– Trots att man har haft en löpande information från september till nu så har ändå reaktionerna blivit starka, där kanske vi nästa gång kan hitta andra vägar att informera på.

Syftet är att jobba bort ”ofrivillig deltid”

I Partille ska alla inom Kommunals avtalsområden gå över till schemat, men arbetet börjar inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Här finns flest anställda och information har gått ut sedan september.

– Personer inom offentlig sektor ska kunna jobba heltid, och syftet är att jobba bort ofrivillig deltid. Men vi har redan börjat höja arbetstiden för de som önskar, säger Daniel Pus, avdelningschef inom Äldreomsorgen på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Det blir en del förändringar i hur kommunen fördelar arbetstiden bland de cirka 480 anställda inom äldreomsorgen.

– Konsekvensen när vi höjer sysselsättningsgraderna är att det är lika många timmar som man ska utföra, men det behöver göras på färre personer, fortsätter Daniel Pus.

Daniel Pus, avdelningschef för äldreomsorgen i Partille kommun.
Daniel Pus, avdelningschef för äldreomsorgen i Partille kommun. Bild: Partille kommun

Fler kvällspass och fler helger för en del

I samband med den nya schemaläggningen har kvällar fördelats mer jämt mellan anställda, vilket inneburit att vissa medarbetare fått fler kvällspass. På ett sex-veckors-schema ska man nu arbeta mellan 13-15 kvällar, av 29 arbetspass. Det betyder att cirka hälften av arbetstiden är förlagd på kvällstid.

– Vi vill initialt fördela kvällar ”rättvist”, förklarar Daniel Pus.

Rätt till heltid

Framöver ska alla inom Kommunals avtalsområden inom Funktionsstöd, Bistånd och hälsa samt äldreomsorgen gå över till det nya schemat.

Det är kopplat till den nationella överenskommelsen ”rätt till heltid” mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fyra sagt upp sig med koppling till nya schemat

På Furulunds äldreboende har tre till fem anställda sagt upp sig och berättat att det delvis har att göra med det nya schemat.

– Dels att man upplever att det är för många kvällar och för många kvällar i rad efter varandra, och en del är missnöjda med att man jobbar varannan helg. En del är också missnöjda med att man inte kan arbeta längre och färre antal arbetspass, säger Per Sjöhav, enhetschefen på Furulunds äldreboende.

Schemat kommer justeras allteftersom, enligt enhetschefen. Ett grundschema görs inför varje ny sexveckorsperiod. Inför perioden har både enhetschefen och de cirka 115 anställda möjlighet att lämna synpunkter på om något ska justeras. Det kan då vara bemanningen och arbetstider. Men allt ska utgå från hyresgästernas behov. Det kan också anpassas efter om personal ska gå någon utbildning och har möten. Även önskad ledighet eller passbyten kan göras och tas med inför att ett nytt schemaförslag tas fram.

– Vi har gått ut med information till alla medarbetare att de skall höra av sig till mig med tankar och synpunkter på sitt omplanerade schema.

Enligt honom har hittills endast två personer haft synpunkter.

Verksamheten måste styra

Tidigare har anställda kunnat välja längre men färre antal arbetspass under en schemaperiod. Men flera medarbetare har genom heltidsresan ökat sin tjänstgöringsgrad, och då gått upp från exempelvis 75 procent till 100 procent. Det har lett till att det blivit fler personaltimmar vissa tider på dygnet – men där behovet i verksamheten inte är lika stort.

Vad är fördelarna med det nya schemat?

– Det gynnar våra hyresgäster. Det är också så att vi har ansvar för att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt och för hyresgästernas behov. Det är det som är det viktiga.

Samtidigt ska väl personalen både orka och trivas. Förstår du missnöjet?

– Det får man ha full respekt och förståelse för. Men det är ett första grundschema och ett omplaneringsschema vi har gjort med de nya reglerna. Vi kommer ändra grundschemat efter hand.

Gör man verkligen det, eller är det något ni säger bara?

– Självklart. Vi måste hjälpas åt att få till ett bra schema efter hyresgästernas behov, budget och personalens önskemål. Men om alla önskar jobba bara dagtid, då kan vi inte bedriva verksamheten. Sen om en del kommer överens om att jobba dag istället för kväll, så länge det fungerar för verksamheten, så går det bra.

Just nu rekryteras det personal för att tillsätta fyra vakanser, under hösten var det minst tio tjänster där personal hade försvunnit av olika anledningar – men det är oklart om det kan ha varit missnöje med det nya schemat.

Är det ett problem att hitta personal?

–Det är allmänt känt att det har varit tufft att få tag på vård och omsorgspersonal i samband med pandemin, men det är många som söker sig hit, så jag ser inte det som ett problem i dagsläget.

LÄS MER:Råttor och svartmögel i köken på Furulunds äldreboende

LÄS MER:Från kommunikatör till vårdbiträde: ”Ett spännande avbrott i vardagen”

LÄS MER:Så bryts ensamheten för de äldre – seniorträffarna igång igen

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS