Nya siffror: Befolkningen ökar i Partille

Färre barn föddes i Partille förra året, visar färska siffror. Men trots det ökade befolkningen i kommunen – liksom i hela regionen och landet.

ANNONS
|

På onsdagen kom färska befolkningssiffror från SCB, Statistiska Centralbyrån.

I Partille, tillsammans med drygt hälften av landets kommuner, ökade befolkningen 2022. Numera kan 39 852 personer titulera sig Partillebor – en ökning med 0,8 procent, det vill säga 323 personer, jämfört med året innan.

Men det föddes färre barn i kommunen – 408 nyfödda 2022, jämfört med 435 stycken 2021.

– I Partille föddes visserligen färre barn än 2021, men jämfört med 2018 var de fler. Det är framför allt antalet flyttar till och från kommunen som förklarar varför befolkningen ökar, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

ANNONS

”Ovanligt få barn”

I landet överlag föddes, enligt SCB, ”ovanligt få barn” – den lägsta siffran nyfödda sedan 2005. Men trots det ökar befolkningen i Sverige och vi är numera 10 521 556 invånare, enligt den senaste befolkningsstatistiken.

– Att befolkningen i Sverige ökade förra året förklaras till viss del av att det föddes fler än det dog, men främst av att det invandrade fler än det utvandrade, säger Lovisa Sköld.

Även i Västra Götaland ökade befolkningen under 2022. Göteborg är en av de kommuner i landet som hade störst befolkningsökning i hela landet ifjol och fick nästan 4 500 nya invånare.

Så utvecklades befolkningen i Partille mellan 2021 och 2022

Folkmängd 2021: 39 529

Födda: 408

Döda: 292

Inflyttade: 3 352

Utflyttade: 3 186

Folkmängd 2022: 39 852, vilket är en ökning med 323 personer.

Källa: SCB

ANNONS