Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Partier som inte tar bort sina valaffischer efteråt kan bötfällas.  Bild: Privat
Partier som inte tar bort sina valaffischer efteråt kan bötfällas. Bild: Privat

Nya riktlinjer för valaffischer ska skapa ett rättvisare system

Det är valår i år och valaffischer kommer sättas upp lite varstans inför valet i höst. För att göra det både trafiksäkert och rättvist för alla som vill få upp sina affischer kommer det inom kort riktlinjer kring var man kan sätta upp sitt budskap.

I dag finns inga riktlinjer för var man kan sätta upp affischer på kommunal mark. Men det ska det bli ändring på. Till nästa kommunfullmäktige den förste mars har tjänstemännen arbetat fram ett förslag på helt nya riktlinjer som ska förtydliga vad som gäller på kommunal mark.

Eftersom det är valår i år kommer det också bli en rättvis behandling för alla partier som ansöker om affischering är förhoppningen.

– För det första ska det göra att det blir tydligt vad som gäller, men vi hoppas också att trafiksäkerheten ska öka. Affischerna måste vara synliga för både bilar och cyklister och andra trafikanter. De får inte vara nära korsningar, kurvor eller tunnlar och komplexa trafikställen, säger Andjelika Simunovic, handläggare på trafikenheten på Samhällsbyggnadskontoret.

Det ska vara minst 15 meter till en gatukorsning och affischer får inte sättas upp på träd eller murar. Vidare är det förbjudet att sätta upp något plakat på lampstolpar eftersom de är särskilt känsliga för klister. Dessutom tillåts inga affischer få sättas upp på eller framför vägmärken utmed bilvägar, eftersom de kan skymma sikten för trafikanter.

LÄS MER: Fördubbling av anmälningar förklaras med nytt system

Skyldighet att ta bort affischer

Någon som vill få upp en affisch måste alltid vända sig till polisen för att göra en ansökan, därefter skickas en remiss till kommunen som får yttra sig innan ansökan till slut godkänns. Det är vad som gäller på kommunal mark, men det kan också vara en fråga för både Länsstyrelsen och Trafikverket. Allt bygger på vem som äger marken.

Hittills har det inte funnits några riktlinjer för affischering i Partille, varken för tillfällig eller mer varaktig sådan. Frågan om vad som menas med en tillfällig affischering ska med förslaget också redas ut.

En tillfällig affischering kommer att få vara uppe i fyra veckor. Valaffischer ska tillåtas vara uppe i fem veckor med en extravecka efter valets slut för att hinna samla ihop affischerna.

– Det handlar också om att de som sätter upp en affisch är skyldiga att ta bort efter sig, betonar Andjelika Simunovi, som menar att de annars kan riskera att bötfällas om kostnaderna för kommunen blir alltför stora i samband med att man rensar gamla affischer.

Riktlinjer bra för likabehandling av partier

Med nya riktlinjer kommer det också bli tydligt för handläggare hur de ska resonera kring en ansökan, vilket skapar ett rättvisare system.

Andjelika Simunovic är handläggare på trafikenheten på Samhällsbyggnadskontoret i Partille. Hon har arbetat fram förlag på helt nya riktlinjer för affischering som ska beslutas om i mars månad, något som blir särskilt viktigt i år då det är valår. Bild: privat
Andjelika Simunovic är handläggare på trafikenheten på Samhällsbyggnadskontoret i Partille. Hon har arbetat fram förlag på helt nya riktlinjer för affischering som ska beslutas om i mars månad, något som blir särskilt viktigt i år då det är valår. Bild: privat

– Då kan handläggare också bedöma likadant och det blir likabehandling för alla. Det blir lite hjälp för oss också, fortsätter Andjelika Simunovic, som förklarar att både politiker och tjänstemän har efterfrågat tydligare riktlinjer.

Vad hoppas ni att riktlinjerna ska leda till?

– Jag hoppas att det ska underlätta och vara lite tydligare, en vägledning för dem som vill sätta upp affischer. Och lika behandling i hur vi tänker vi som handläggare.

Hon råder alla som vill sätta upp en affisch och som är osäkra på vad som gäller att först vända sig till kommunen innan. En ansökan om polistillstånd kostar 870 kronor.

– Så att de inte i onödan avsätter tid och pengar på en ansökan som kanske inte godkänns, så är det alltid bra att stämma av med oss först om man känner sig osäker.

Samtidigt konstaterar Andjelika Simunovic att det under de två år hon arbetat med frågan inte kommit in en enda ansökan till henne om affischering.

LÄS MER: Oeniga politiker bromsar beslut kring Engelska skolan i Partille

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.