Ny satsning får skolpersonal i Vallhamra att sparka bakut

ANNONS

Partille Tidning har tagit del av resultatet i den medarbetarundersökning som Partille genomfört på samtliga 210 enheter i kommunal verksamhet.

Överlag visar undersökningen på en positiv utveckling de senaste åren. Mats Nilsson, HR-chef på kommunen vidareutvecklar:

– Vi har haft ett fokuserat arbete kring kompetensförsörjning och medarbetarengagemang sedan 2018. Det har gjort att vi kommunövergripande har haft en otroligt fin utveckling sedan vi började mäta medarbetarengagemanget samma år. Att vi har kunnat fortsätta utvecklingen trots pandemi är vi otroligt stolta över och vi ser förbättringen inom alla förvaltningar, säger han.

Skolan sticker ut

Men de finns också de som bryter trenden.

– Sedan finns det såklart enheter som går neråt ibland, såsom exempelvis Vallhamra i år, säger Mats Nilsson.

Totalt har man i undersökningen mätt fem olika punkter. Dessa kallar man för ”tydliga mål och förväntningar”, ”rimlig utmaning”, ”resultatåterkoppling”, ”delaktighet/påverkan på arbetsplatsen” samt ”erkänsla/bekräftelse”.

LÄS MER:Minst 30 hemmasittare ska lockas tillbaka till skolbänken

På Vallhamra skolas samtliga avdelningar ligger man ungefär mellan 10 och 20 procentenheter lägre på samtliga punkter.

Det beror bland annat på att en högre andel medarbetare svarat att de exempelvis inte håller med om att de får klara besked från sin närmaste chef om vad som förväntas av dem eller att målen på arbetsplatsen är rimliga.

Har inte hunnit analysera resultaten

Annika Bergqvist är avdelningschef för grundskolan i Partille kommun. Hon menar att det är för tidigt att dra slutsatser om varför Vallhamra skola presterat dåligt i medarbetarundersökningen 2021.

– Vi har ingen analys av resultatet klar ännu och skolan har heller inte påbörjat analysarbetet än. Det sätter dock igång nu i samband med skolstart. Då är det rektorn som gör det med sina medarbetare en tid framöver. Man för dialog med personal och tar fram en handlingsplan, säger hon.

Satsningen fortsätter i år

Trots att analysarbetet inte är färdigt lyfter Annika Bergqvist fram tänkbara anledningar till att siffrorna inte ser så ljusa ut.

– På högstadiet på Vallhamra har man under 2021 jobbat med ett projekt där man infört lärarassistenter och elevkoordinatorer, för att få till det kring kompetensutvecklingen. Det är ett samarbete med regionen och staten för att ta höjd för det stora lärartapp som de flesta är överens kommer att drabba Sverige i framtiden. Det kan vara så att många har synpunkter på hur det har gått, men det arbetet fortsätter även i år.

LÄS MER:Här är den bästa och sämsta skolkommunen i Göteborgsregionen

Men det är inte bara högstadiet som har låga svar, utan också övriga avdelningar.

– På låg- och mellanstadiet har vi haft en del rektorbyten. Sen är inte det hela bilden, men medarbetare kanske känner oro inför de här sakerna, säger Annika Bergqvist.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS