111 boende på Furulunds äldreboende kan inte använda uteplatsen på grund av måsar. Trots det får Partillebo nej från Länsstyrelsen på sin ansökan om skyddsjakt.
111 boende på Furulunds äldreboende kan inte använda uteplatsen på grund av måsar. Trots det får Partillebo nej från Länsstyrelsen på sin ansökan om skyddsjakt. Bild: Meli Petersson Ellafi

Nej till måsjakt på Furulunds äldreboende

111 boende på Furulunds äldreboende kan inte använda uteplatsen på grund av måsar. Trots det får Partillebo nej från Länsstyrelsen på sin ansökan om skyddsjakt.

ANNONS
|

Beslutet togs av Länsstyrelsen i fredags efter att de tagit del av den ansökan om skyddsjakt på måsar som Partillebo lämnat in. Ansökan gäller för fastigheterna i Skulltorp där Furulunds äldreboende huserar och i denna går att läsa att de 111 boende på äldreboendet inte har haft möjlighet att använda uteplatsen på grund av fiskmåsar som är aggressiva och närgångna.

Partillebo ser den begränsade möjligheten till uteliv som ett allvarligt problem: ”Vi menar att de boendes hälsotillstånd och välbefinnande påverkas av att inte kunna vistas utomhus, med ökad oro, ångest och sämre hälsa som följd. Det är angeläget att avsaknaden av utomhusvistelse åtgärdas snarast möjligen till förmån för de boendes hälsa.”.

ANNONS

Risk för allvarlig skada föreligger inte

Länsstyrelsen bad om kompletterande uppgifter om på vilket sätt måsarna varit aggressiva samt om Partillebo vidtagit fler åtgärder mot måsarna än att bara sätta upp fågelskrämmor. Några sådana uppgifter har de inte fått in.

Länsstyrelsen säger därmed nej till ansökan om skyddsjakt och motiverar sitt beslut med följande: ”För att skyddsjakt ska kunna beviljas måste risk för allvarlig skada föreligga, och ingen annan lämplig lösning än skyddsjakt ska finnas. Länsstyrelsen bedömer att möjligheter till förebyggande av skada inte har utförts tillräckligt, och att utförande av fler förebyggande åtgärder är en annan lämplig lösning en skyddsjakt. Exempel på förebyggande åtgärder som kan utföras är att sätta ut parasoller eller solskydd vid uteplatsen, samt att sätta upp nät med blänkande ting, exempelvis CD- skivor, över uteplatsen. Andra typer av fågelskrämmor bör också prövas, och dessa bör flyttas runt efter ett par dagar för att ge effekt.”.

LÄS MER:Partillebo får inte skjuta måsar i centrum

LÄS MER:Kommunen: Så slipper du skränande måsar

ANNONS