Monica och Liselott driver unika fritidshemmet Lönnen: ”Alltid ute”

För över tio år sedan bestämde sig Monica Fagerström och Liselott Johansson för att starta ett fritidshem på Oxledsskolan.
I dag driver de ”Lönnen”, det enda ”I Ur & Skur”-certifierade fritidshemmet i hela Göteborgsområdet.
– Föräldrar hör ofta av sig för att få en plats, det är en ynnest att verksamheten är så efterfrågad, säger Monica Fagerström.