Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

På Lexby har det varit elva elever som har haft problematiskt hög frånvaro från skolan under hösten. Bild: Shamiram Demir
På Lexby har det varit elva elever som har haft problematiskt hög frånvaro från skolan under hösten. Bild: Shamiram Demir

Minst 30 hemmasittare ska lockas tillbaka till skolbänken

Under hösten har skolorna börjat arbeta mer systematiskt med långvarig problematisk frånvaro av elever, också kallade hemmasittare. Ett 30-tal elever är borta minst en till två månader under terminen. Det handlar om att snabbt kartlägga orsaken till frånvaron för att få tillbaka eleverna till skolan.

LÄS MER: Partille långt ner på skolrankning – facket och politiken i hård ordväxling

LÄS MER: Elev slog i huvudet på hal skolgård – mamman kritisk

Närvaro 100.0 är satsningen som ska få tillbaka de cirka 30 elever som har haft en problematisk frånvaro från skolan i Partille. Med det menas att elever varit borta i minst 20 procent under två månader. Under hösten har lärarna på alla grundskolor i Partille lärts upp att arbeta mer systematiskt kring dessa elever.

– Det kan vara både anmäld eller oanmäld frånvaro. Det som gör att en frånvaro är problematisk är hur det påverkar elevens utveckling och måluppfyllelse, säger Ingrid Nordblom, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Partille.

– Det är både den kunskapsmässiga och social utvecklingen för eleven, betonar kollegan Birgitta Persson, som är specialpedagog på utbildningsförvaltningen.

Arbetet med att få tillbaka hemmasittare till skolorna är inte nytt. Men det har blivit ett fokusområde för Partille kommun de senaste åren.

– Detta är en viktig angelägen fråga för alla skolor nationellt, säger Ingrid Nordblom.

Hon hänvisar till regeringens egna betänkande som kom år 2017 om dilemmat med alltfler hemmasittare som valde att stanna hemma av olika orsaker istället för att gå i skolan.

Hikikimoris – unga som isolerar sig

I Japan har fenomenet hikikomoris, unga människor som slutar gå till skolan, isolerar sig och sedan inte kommer ut i arbetslivet, länge varit ett använt begrepp. I Sverige har fenomenet med hemmasittare seglat upp de senaste tio åren. 2017 kom alltså betänkandet från regeringen om den problematiska skolfrånvaro av elever av Malin Gren Landell, psykolog och tidigare utredare för skolfrånvaro. Enligt henne är fenomenet inte ett skolproblem utan ett samhällsproblem, vilket hon berättade i en intervju nyligen för tidskriften Arbetsvärlden som ges ut av TCO.

–Det blir väldigt kostsamt om vi inte tidigt sätter in åtgärder som matchar de problem som respektive elev har. Då riskerar både elev och föräldrar att förlora hoppet. Det är också viktigt med tidiga insatser. Väntar man istället för länge kan det vara väldigt svårt att få tillbaka eleven till skolan, sade då Malin Gren Landell.

Digitala utvecklingen del av problemet

Andra insatta personer i fenomenet med hemmasittare skyller utvecklingen på den digitala utvecklingen.

– Användningen av sociala medier, att möjligheten till mindre grupper i skolan försvann 2011, att mer ansvar för inlärning lades på de enskilda eleverna och att den psykiska ohälsan har ökat bland unga har påverkat utvecklingen, sade författaren Nadja Yllner till tidskriften Arbetsvärlden i samma artikel.

Hon har också skrivit om sin dotter som var hemma under lång tid från skolan i boken ”Hon kallades hemmasittare : Om skolan, tårarna och kampen i hallen”.

76 hemmasittare gick ner till 30 – enligt kommunen

På grundskolorna runtom i Partille fanns det 76 elever med problematiskt hög skolfrånvaro förra året. Siffran är inte fullständig, eftersom det saknas uppgifter för flera skolor. Men det visar hur utbrett problemet med elever som varit borta från skolan var i fjol. Under hösten har siffran halverats – baserat på de siffror vi kunnat få ut från utbildningsförvaltningen, som dock enbart är för hälften av alla grundskolor i kommunen. Lexby skola har 11 elever med minst 20 procent hög frånvaro under två månader i år, vilket ska jämföras med 6 elever förra året. Stadsparksskolan däremot har fått långt färre elever i år, 12 elever har problematiskt hög frånvaro jämfört med 46 elever förra året. Partille tidning har sökt rektorer för båda dessa skolor, men de vill själva inte kommentera sina elevers höga frånvaro utan hänvisar till ledningen i kommunen.

På Lexbyskolan fanns det 11 elever med problematiskt hög frånvaro från skolan under hösten.
På Lexbyskolan fanns det 11 elever med problematiskt hög frånvaro från skolan under hösten.

Struktur och systematiskt arbete ska ge resultat

I underlaget vi fått ut saknas siffror för hälften av grundskolorna i Partille. Det är inte desto mindre ett fortsatt problem där skolorna försöker få tillbaka eleverna till skolbänken.

– Nu har vi tagit ett omtag i och med Närvaro 100.0, säger Birgitta Persson om satsningen som på allvar sjösattes på all grundskolor under hösten.

LÄS MER: 60 000 extra för trivsel - ungdomarna bestämmer själva vad de vill ha

Skillnaden i år jämfört med tidigare år är ett närvaron registreras med ”tydligare struktur”. På skolorna finns idag ett systematiskt arbete som tidigt ska fånga upp elever som är frånvarande.

– Vi har jobbat med att skapa generella rutiner för utbildningsförvaltningen och sen har varje skola utifrån den skapat sina egna rutiner eftersom man har olika förutsättningar, säger Ingrid Nordblom.

Vad är det för rutiner?

– Hur man närvaro-registrerar eleverna på lektionerna, att man ska strukturera upp i arbetslaget och följa upp hur det ser ut i klassen bland eleverna, säger Ingrid Nordblom.

Kollegan fyller i.

– Att tidigt uppmärksamma elever med frånvaro, det behöver inte vara en problematisk frånvaro från början, säger Birgitta Persson.

Ingrid Nordblom: ”Vi ska jobba för att alla elever ska bli sedda i skolan och vara saknade när de inte är i skolan.”

Anledningen till att elever blivit hemmasittare i Partille kan de inte förklara i allmänna ordalag.

– Det är väldigt sällan en orsak, utan det är flera orsaker som samverkar, den kombinationen av olika orsaker är egentligen olika för varje elev, säger Birgitta Persson.

En vanlig förkylning eller en resa kan vara starten till en frånvaro, som sedan eskalerar och utvecklas till en hög skolfrånvaro som blir problematisk i slutändan. Här är det viktigt att skolan tidigt fångar upp orsaken.

– Det kan vara orsaker både i skolan men också sociala svårigheter och inom individen själv, ofta är det utlösande faktorer men sen kan också frånvaro skapa mer frånvaro. För är man borta länge så kan det också vara jobbigt att komma tillbaka, lägger Ingrid Nordblom till.

Tidig utredning av frånvaron viktig

Viktigt i arbetet med att få eleverna att komma tillbaka är att kartlägga elever som är frånvarande. Ett brett perspektiv på elevens lärande, men också den sociala situationen i hemmet och hur skolan ska stärka eleven att känna sig trygg, är viktiga pusselbitar.

– Det kan handla om stöd i skolan eller om relationer. Att möta upp och följa med in i klassrummet till exempel, säger Ingrid Nordblom.

Även en nära kontakt med föräldrar kan ge resultat för hur man når eleverna. Någon utvärdering kring arbetsmetoderna finns inte, eftersom de sjösattes fullt ut på skolorna och bland lärarna under den gångna hösten. Dessutom har covid-pandemin kommit emellan.

– Men så som det har tagits emot ute på skolorna så finns det goda förutsättningar för att det ska ge goda resultat, avslutar Birgitta Persson försiktigt.

LÄS MER: Unga i Partille mår dåligt: ”De måste få vara med och bestämma över sitt liv”

LÄS MER: Hon undervisar i matematik för elever på andra sidan jorden

Problematisk frånvaro av elever på skolorna i Partille 2021

Utgångspunkten för anmälan till huvudman är upprepad frånvaro som kan betraktas som problematisk och över 20 procent frånvaro i 2 månader eller mer. Nedan redovisas de skolor som kommunen har statistik över:

Lexby skola: 11 elever

Stadsparksskolan: 12 elever

Ugglums skola: 1

Vallhamraskolan: 4 elever

Öjersjö Brunn: 2 elever

Källa: Utbildningsförvaltningen Partille kommun

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.