Mångmiljonnota hotar kommunen – i spåren efter hovrättsdomen

I våras vann Bill Persson över Partille kommun i hovrätten när de slog fast att han tvingats betala olagliga gatukostnadsavgifter på över en halv miljon. Sedan domen föll har andra som drabbats av liknande höga kostnad fått upp ögonen för sina rättigheter. Om alla väljer att begära ersättning kan kommunen riskera en rejäl baksmälla – med en nota på flera miljoner kronor.

ANNONS

Det var i början av 2010-talet som Partille kommun bestämde sig för att området Hultet i Öjersjö skulle göras om från ett skogs- och naturområde till ett bostadsområde med tät bebyggelse.

De som redan ägde tomter i området blev därmed skyldiga att betala så kallade gatukostnadsavgifter för de nya vägarna som behövde anläggas. Problemet var att kommunen i flera fall valde att ta ut mer än en avgift per fastighetsägare.

LÄS MER:Partille hemlighåller uppgifter för att undvika ny stämning

Bill Persson var en av de som drabbades. Han tvingades betala fyra stycken avgifter istället för en. Några dagar innan julafton för fyra år sedan kom det därför en faktura på 793 961 kronor eftersom kommunen ansåg att hans tomt kunde styckas av och bli fyra i framtiden.

ANNONS

Men det var aldrig något Bill Persson var intresserad av att göra.

Han stämde kommunen och vann i hovrätten. Domen fastslog att det är ett ”oproportionerligt intrång i den grundlagsstadgade äganderätten”.

”Vi söker inte aktivt upp någon”

Kommunen fick betala 650 000 kronor i skadestånd. Enligt Bill Persson fick han i slutändan ungefär 900 000 kronor tillbaka när räntan lades till.

Men, sedan domen föll har Partille kommun inte agerat för att ta reda på om det finns fler som har rätt att få tillbaka pengar efter att ha betalat en för hög avgift.

Enligt Kristina Englund, mark- och exploateringschef vid Partille Kommun har de inte resurser att lägga på ett sådant arbete.

– Vi söker inte aktivt upp någon. Då hade vi i så fall behövt gå igenom varje enskilt fall. De här ärendena är ju från början tio år gamla så vi vet inte om det ens finns någon mer. Då hade man behövt inventera alla områdena för att se hur det ser ut. Vi har valt att inte kanalisera resurserna på den typen av arbete, säger hon.

LÄS MER:Kammarrätten ger Partille kommun bakläxa – hemlighöll offentliga uppgifter

Kommunens baksmälla – mångmiljonnota

Men enligt Bill Persson finns det många fler som bor i hans närområde som också är drabbade. Förutom den olagliga gatukostnaden för hans egna tre extratomter ska det enligt honom finnas grannar som tillsammans totalt betalat för närmare 14 extratomter till.

En tomt kostade fastighetsägarna ungefär 200 000 kronor, det innebär att kommunen kan riskera en nota på närmare 2,8 miljoner kronor – och på den kostnaden tillkommer ränta.

– Min son har till exempel betalat för två tomter och en annan granne för fem. När man styckar av en tomt så ska man betala en gatuavgift. De ska inte ta ut kostnaderna när det inte är en tomt, säger Bill Persson.

Har bara en tomt – betalade för fem

Grannen som betalade för hela fem tomter, trots att de inte styckat av en enda, heter Harald Daniels. Han berättar att kommunen ansåg att de ändå skulle betala för fem så de kunde stycka av dem om de ville, i framtiden.

– Vi har fortfarande bara en tomt men betalade gatuavgifter för fem. Det tycker vi är lite orimligt, inte mot gatuavgifter i sig, men inte när man inte har de tomterna. Om vi säljer en tomt då kan det bli aktuellt, men vi tyckte inte alls om att betala gatuavgifter för tomter vi inte ens har, säger han.

– Det finns bra folk på kommunen men vi har haft några upplevelser med dem som vi inte tycker om. Kommunen har alltid försökt få så mycket pengar ur oss som det bara är möjligt.

En annan boende i området som också drabbats är Lars-Erik Jevås. Han försökte överklaga den höga gatukostnaden till Mark- och miljödomstolen, men fick där avslag.

LÄS MER:Jan och Linda bor i Sveriges äldsta radhus – i Jonsered

”Hade förväntat sig mer aktivitet”

Att kommunen inte valt att söka upp de som drabbats på samma sätt som Bill Persson för att göra rätt för sig förvånar honom däremot inte.

– Jag är luttrad. Jag tänker bara på hur de agerat innan och att de fortsätter på samma sätt. Man hade förväntat sig mer aktivitet och kanske att man skickar ut något och frågar hur man som boende ser på det. Hur man vill ha det, det är väl det man förväntar sig av en kommun när det kommit en dom, säger han.

– De körde sitt eget race så att säga och man kände sig som en statist i det hela angelägenheten. Jag förväntade mig inte att de skulle komma och säga att ni får pengar tillbaka, man har alltid behövt stå på sig för att få något.

LÄS MER:30 bostadsrätter i Röliden planeras av lokal byggherre

Kommunen försökte hemlighålla uppgifter

Trots att kommunen själva påstått att de är osäkra på vad hovrättsdomen i Bill Perssons fall innebär valde de i våras att inte överklaga till Högsta domstolen.

Nyligen begärde därför advokater från Centrum för rättvisa, som representerade Bill Persson i processen, handlingar från kommunen som berättar om hur de ser på hovrättsdomen. Först försökte Partille kommun hemlighålla uppgifterna. De menade att de kunde försvaga deras position i eventuella framtida rättsliga tvister, men efter en dom i kammarrätten tvingades de lämna ut dem.

LÄS MER:Han är byggherren med ”lådhusen” på Sävedalens köpgata

När Partille Tidning frågar mark- och exploateringschefen Kristina Englund hur kommunen nu planerar att agera när det återigen kan bli aktuellt för kommunen att ta ut gatuavgifter kan hon inte ge något svar.

– När jag har gjort en scanning av framtida projekt så har vi inte vad jag kan se några områden på gång av den här typen där gatukostnadsavgifter är aktuellt, säger hon och fortsätter:

– När eller om det är dags så tar vi upp det då. Jag har nu tittat ungefär tre till fyra år fram i tiden och om jag senare kan se att det dyker upp något så tar vi den frågan framåt då.

Kommunen: ”Tycker oftast det är värt investeringen”

Kristina Englund betonar åtminstone att man framöver kommer behöva tänka ett varv extra kring vilka tomter som faktiskt styckas av.

– Vill man inte det, som i Bill Perssons fall, så blir det inga kostnader. Men om man ser på vår plats i regionen och tomtpriserna som blir just nu kan man sälja för ungefär 4,5 miljoner kronor per tomt där gatukostnaden är ungefär 250 000 kronor i dag så tycker oftast de flesta att det är värt investeringen.

LÄS MER:Nybygget i Hallens bykärna överklagas

– Sen vill vissa inte ha den möjligheten och där är vi hyfsat överens inför framtiden. Antingen vill man vara med i detaljplanläggningen och få möjlighet att stycka av sin tomt eller så säger man nej. Det kommer nog aldrig bli en fråga om att kommunen tar kostnaden och någon annan intäkten av tomtförsäljningen. Det kommer inte vara en fråga utan då får man avsäga sig rätten till framtida intäkten att kunna stycka av.

– Egentligen kanske valfriheten handlar om att vilja ha tomter man ska ha möjlighet att sälja i framtiden.

Men i dagsläget har man rätt att ångra sig och vilja stycka av, trots att man bara betalat en gatukostnad? Eller exempelvis om en ny ägare tar över fastigheten och vill stycka av?

– Om man valt att avstå en detaljplaneläggning av en extratomt och sedan ångrar sig får man ställa sig på kölistan för att göra en ny detaljplan. Där blir det så att man hamnar längst bak i kön. En vanlig detaljplan tar två till tre år att göra, så det är ingen quickfix att ge möjlighet till avstyckning.

LÄS MER:Byggstart för nya bostadsrätter i Öjersjö

Hoppas på upprättelse

Enligt flera fastighetsägare som drabbats har de aldrig önskat stycka av sin tomt. Och eftersom kommunen inte valt att söka upp de som betalat mer än en gatukostnadsavgift, som Lars-Erik Jevås och Harald Daniels återstår det för de drabbade att själva ta kontakt med kommunen för att utreda möjligheten att få ersättning.

Hittills har kommunen inte fått in några förfrågningar kring detta och enligt Kristina Englund vet hon heller inte hur många potentiella fall det skulle kunna röra sig om.

Lars-Erik Jevås menar däremot att efter hovrättsdomen i våras hoppas han tillsammans med sina grannar på upprättelse.

– Det handlar om äldre personer som bott i området länge och som inte valt att bygga något på de tomter som kommunen tvingade på oss boende här, säger han.

– Några vill agera.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS