Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Leksaker innehöll giftiga ämnen – Partilleföretag anmäls för miljöbrott

Partillebaserade leksaksföretaget Robetoy AB har vid upprepade tillfällen anmälts av Kemikalieinspektionen efter att höga halter av giftiga ämnen upptäckts i deras produkter.
Nu anmäls de för åttonde gången i rad misstänkta för miljöbrott.
– Vår leverantör har blivit lurad, säger Henry Holmgren, produkt- och säkerhetsansvarig på Robetoy.

Det var i mitten av januari som Kemikalieinspektionen tog beslutet att anmäla Partillebaserade leksaksföretaget Robetoy AB för miljöbrott – och det är inte första gången.

Företaget har upprepade gånger blivit inspekterade av Kemikalieinspektionen och anmälda för flera olika överträdelser, sju av de tidigare anmälningarna rör samma avvikelser som den här.

Efter att ha kontrollerat nivåerna av reproduktionstoxiskt bly och det cancerframkallande ämnet kadmium visade det sig att två elektriska leksaker innehöll höga halter som långt översteg de tillåtna gränsvärdena.

LÄS MER: Dagmammor i privat regi känner sig motarbetade

I en av leksakerna, i form av en lysande boll med piggar, innehöll lödningar i kretskortet runt 60 procent bly – enligt gällande förordningar får de inte innehålla mer än 0,1 procent.

I den andra leksaken, en docka som håller i en mjölkflaska, innehöll lödningarna i kretskort och högtalare även här runt 60 procent bly och dessutom som mest 0,3 procent kadmium där gränsvärdet är max 0,01 procent.

Miljöfarligt avfall

Nu har Kemikalieinspektionen valt att anmäla företaget till åklagare, misstänkta för miljöbrott.

Leksakerna hade vid kontrollen redan sålts av återförsäljare som bland andra Rusta, men när provresultaten kom valde Robetoy att återkalla samtliga produkter.

Frida Ramström var den inspektör som genomförde kontrollen på Robetoy. Hon menar att de barn som hunnit leka med leksakerna inte utsatts för någon fara utan att riskerna uppstår när leksakerna tillverkas samt ska hanteras som avfall.

– Just i de här produkterna förekom ämnena inne i de elektriska delarna, de kommer barnet inte i direkt kontakt med men vi vill inte att de här ämnena ska finnas i produkter. För att skydda de som tillverkar leksakerna i fabrikerna i Kina, för att man ska kunna återvinna dem och för att förhindra att ämnena sen inte hamnar i nya produkter, säger hon.

LÄS MER: Reningsborg satsar i Partille – drömmer om att starta återbruk

Beslut kan dröja ett år

Robetoy AB har tidigare anmälts för liknande miljöbrott och då ålagts att betala företagsböter på som mest 25 000 kronor. Nu har de åter igen anmälts och kan i värsta fall riskera upp till två års fängelse, men enligt Frida Ramström är det vanligaste att åklagare beslutar om böter.

Vad det kan bli i det här fallet återstår att se, men när beslutet kommer är oklart.

– Det beror helt på, ibland går det jättesnabbt ibland tar det något år eller så. Åklagaren tittar på om det har gjorts med oaktsamhet eller uppsåt, säger Frida Ramström.

Kemikalieinspektionen menar att Robetoy AB inte har vidtagit de åtgärder som krävs, särskilt inte med hänsyn till den historik av liknande ärenden som finns.

Påstår avtal med leverantör

Företaget menar i ett yttrande till Kemikalieinspektionen att de haft ett avtal med sina leverantörer att leksakerna ska uppfylla de krav som ställs angående bly och kadmiumnivåer. Något sådant avtal har de däremot inte kunnat redovisa för Kemikalieinspektionen.

Som importör av leksakerna är Robetoy skyldig att kontrollera att tillverkaren har gjort de tester och kontroller som krävs, vilket inte kunnat bevisas att de gjort i det här fallet.

– De måste se till att EU-lagar kring detta följs fast de tillverkats i Kina, de har ju svarat att de haft avtal men det verkar inte ha funkat, säger Frida Ramström.

LÄS MER: Action i Paradiset – Håkan Bråkan-storfilmen görs i Partille

”Tråkigt när det sker upprepade gånger”

Robetoy AB skriver trots upprepade anmälningar om miljöbrott detta på sin hemsida under rubriken säkra leksaker att de ”alltid ser till att ha kunskap om alla gällande säkerhetsbestämmelser som rör leksaker och är alltid uppdaterade i frågor som rör leksakers säkerhet. (...) Det får inte finnas några olycksrisker så att barn kan skada sig, därför finns det regler för smådelar, klämrisker, kvävningsrisker, kemiska ämnen, mjukgörare som ftalater och metaller som bly och kadmium.”

Enligt Frida Ramström är för höga halter av bly och kadmium en av de vanligaste bristerna de upptäcker när de gör kontroller.

– Det är alltså inget ovanligt, men särskilt tråkigt när det sker upprepade gånger på samma företag. Det är också därför vi följer upp med kontrollerna här, säger hon.

LÄS MER: Förskolepersonal har fått nog av skadegörelse – vill ha ökad bevakning

”Vår leverantör har blivit lurad”

När Robetoy AB återkopplar om händelsen förklarar de att resultatet från Kemikalieinspektionens kontroll kom som en chock. Efter att ha utrett vad som kan ha gått fel har de kommit fram till att en av deras leverantörer blivit lurade.

– Tyvärr hamnade två av våra importerade artiklar på fel sida gränsvärdena. Vi blev mycket förvånade över resultatet då all dokumentation vi fått på produkterna vid köptillfället visade att de var godkända för den europeiska marknaden, säger Henry Holmgren, produkt- och säkerhetsansvarig på Robetoy AB.

Han menar att det som har brustit i leverantörskedjan är inköpen av de kretskort som placerats i artiklarna.

– Vår leverantör har blivit lurad och fått kretskort som är godkända i övriga delar av världen men inte i Europa. Det är tyvärr så att kretskort efter europeisk standard är mycket dyrare att tillverka.

LÄS MER: Le Pain Francais i Allum slipper vite – trots allvarliga matslarvet

Liksom företaget rapporterade till Kemikalieinspektionen så menar han att Robetoy AB har påskrivna kontrakt med alla sina leverantörer som ska understryka hur viktigt det är att följa de lagar och regler som reglerar giftiga ämnen i produkterna, som leksaksdirektivet, Reach-förordningen, RoHS-direktivet med flera.

– Vi har gjort en återkallelse av produkterna från marknaden och beklagar det inträffade, säger Henry Holmgren.

Om bly och kadmium

Bly är en tungmetall som har skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Bly är reproduktionstoxiskt och vissa utsatta grupper som foster och barn är extra känsliga för blyets skadliga effekter. Bly är reglerat i elektriska produkter genom RoHS- direktivet. Direktivets främsta motiv är att fasa ut ett antal hälso- och miljöfarliga ämnen ur kretsloppet. Det är främst när produkterna blir till avfall som de farliga ämnena belastar miljön och framför allt om produkterna inte tas om hand på lämpligt sätt. Innehållet av farliga ämnen försvårar även en kostnadseffektiv återvinning av de produkter som samlas in.

Kadmium är en metall med flera användningsområden. Kadmium används bland annat som stabiliseringsmedel i PVC-plast, som tillsats i metallegeringar och som pigment i färg. Kadmium och kadmiumföreningar kan bland annat skada njurarna och ge benskörhet samt misstänks kunna orsaka cancer. Det är även farligt för miljön.

Källa: Kemikalieinspektionen

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.