Landskapsporten vid Åstebotjärn vid Landvettervägen ska bli 30 meter bred.
Landskapsporten vid Åstebotjärn vid Landvettervägen ska bli 30 meter bred. Bild: Trafikverket

Landskapsport ska rädda livet på djur vid Landvettervägen

ANNONS

Redan år 2003 gav länsstyrelsen ut en rapport om den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen. Ett drygt decennium senare tog Trafikverket vid med en utredning om grönstruktur och fauna på Landvettervägen. Slutsatsen blev att det finns så kallade ”gröna värden” på båda sidor om vägen, Kåsjön på den västra sidan och Maderna på den östra sidan. I höjd med Åstebotjärn finns det en relativt grön tunga kvar som kopplar samman dessa.

LÄS MER:Pantea, 33, tog klivet – nu har hon startat sitt första företag

Michael Dinh, projektledare på Trafikverket.
Michael Dinh, projektledare på Trafikverket.

– Att det finns naturvärden på båda sidor om vägen innebär att det finns ett naturligt flöde där djuren vill ta sig över vägen över dygnet, säger Michael Dinh, projektledare på Trafikverket.

Större djur leds säkert över vägen via passagen

Framför allt större djur som älg, rådjur och vildsvin kommer att dirigeras in under passagen via ett komplett stängsel som ska komma upp på båda sidor vägen. Det ska värna och skydda djuren, men också förebygga viltolyckor som sker utmed sträckan.

– På så sätt så leds djuren till den säkra passagen. Vi minskar också risken för viltolyckor, det gynnar människor och trafikanter som kör på vägen, säger Michael Dinh.

Förra året inträffade 41 viltolyckor i kommunen, och 14 av dem på Landvettervägen, enligt Nationella Viltolycksrådet. Fram till september månad i år hade 26 viltolyckor skett inom kommunens gränser.

LÄS MER:2 100 barn i Partille erbjuds nu vaccin på skolorna

Faunapassagen ska byggas på projekt väg 535. Trafikverket har tagit fram en vägplan som först ska granskas av allmänheten. Den finns uppe för beskådan i kommunhuset, men även digitalt på Trafikverkets hemsida. Allmänheten kan komma in med förslag och åsikter kring planerna, som Trafikverket sedan tar med i beräkningen.

– Vi har fått in många frågor i ett tidigt skede så vi förväntar oss inte många synpunkter i detta skede. Det är ett positivt projekt, men man vet ju aldrig, säger Michael Dinh.

Projektet kostar 40 miljoner kronor och påbörjas år 2023

I november kommer eventuella justeringar att göras innan skisserna skickas in för fastställelse av plan. Det kan dröja upp till ett halvår. Under tiden projekterar Trafikverket för faunapassagen och byggstart beräknas till slutet av år 2023. Kalkylen för vägporten beräknas landa på omkring 40 miljoner kronor som helt bekostas av Trafikverket och passagen kan ta ett och ett halvt år att färdigställa.

– Vi tror nog att det kan bli en aning billigare, men det beror på hur omgivning och markförhållande såsom grundvattnet och bergskvalitet är i området, förklarar Michael Dinh.

LÄS MER:Här ger Sävehofspelarna blod: ”Är en självklarhet”

Att bygga vägportar för djur görs på bred front runtom i Europa just nu, där Holland ligger i framkant, enligt Michael Dinh.

– Det har blivit en storsatsning från Trafikverkets sida och över hela världen. I Europa är det ett stort fokus på faunapassager.

Längre ner på Landvettervägen vid Härryda, planeras också ett så kallat viltvarningssystem. Det är en enklare satsning med ett stängsel längs hela sträckan och där man kommer ha en öppen passage om 30 meter på var sida om vägen. Här ska detektorer placeras ut som reagerar när vilddjur passerar vägen. Då skickas signaler till meddelarskyltar som finns utmed vägen och där bilisterna får information om att ett djur passerar.

LÄS MER:Återkommande problem med livbojar vid Björndammen

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS