Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Lärare varnas av Skolinspektionen – ”oskicklig” i sin yrkesutövning

Läraren möttes av kritik på alla sex skolor hon arbetade på under sex års tid – utan att förändra sitt beteende. De senaste åren anställdes hon både på Ugglums skola och Vallhamra skola.
Enligt en rektor Skolinspektionen talat med var hennes svar på tal att säga upp sig.
– Hon har ett oprofessionellt bemötande och är ovillig att lyssna på kritik.

Allt började med att Skolinspektionen tog emot en anmälan om missförhållanden från en förälder till en elev på Vallhamra skola. Där framkom det att det fanns flera brister i en av lärarnas undervisning vilket blev början på det som skulle komma att bli en omfattande utredning.

Det visade sig att läraren arbetat på sex olika skolor – under sex års tid. Först utredde Partille kommun klagomålen som inkommit vilket senare ledde till att Skolinspektionen valde att ta sig an ärendet.

Alla rektorer som haft läraren anställd hos sig mellan augusti 2013 till januari 2020 fick yttra sig om lärarens lämplighet – och resultaten var skakande.

Sammantaget visar utredningen i ärendet att lärarens problematiska beteende har fort­satt över en längre tid, trots åtgärder från arbetsgivarnas sida i flera olika verksam­ heter. Oberoende av varandra har elever, föräldrar, kollegor och rektorer i olika verksamheter vittnat om lärarens bristande omdöme.

”Auktoritär undervisningsstil”

Det började med att läraren visstidsanställdes på en skola i Göteborgs kommun inom ramen för nystartsjobb. Skolledningen kom däremot under anställningstiden fram till att hon var olämplig att arbeta på skolan, både på grund av samarbetssvå­righeter och en alltför auktoritär undervisningsstil.

Läraren informerades därför att anställningen skulle upphöra vid terminens slut.

Läraren sökte sig till en ny skola i Göteborgs kommun vars rektor också vittnar om frekventa klagomål från elever och föräldrar. Läraren uppges ha haft svårt att göra undervisningen begriplig och att möta eleverna på ett sätt som bidrog till ett bra lärande.

Läraren erbjöds att leda en ny klass men valde istället att avsluta sin anställning på egen begäran.

Efter flera uppsägningar – rekryteras till Partille

Hon började därefter på tredje skolan i Göteborgs kommun där kritiken återigen väcktes till liv. Eleverna upplevde att läraren var otrevlig och favoriserade elever, hon blev arg när de inte förstod och när eleverna bad henne förklara igen på ett annat sätt ska hon då ha sagt att eleverna bara var bråkiga och att hon inte tänkte förklara mer.

Rektorn skriver i sitt yttrande till Skolinspektionen att läraren var kylig och avståndstagande mot eleverna. När situationen blev värre igen och rektorn tog upp detta med läraren ska hon ha sagt att det var den värsta arbetsplats hon hade haft.

I samband med det sa hon upp sig – igen.

Nästa skola fick ett liknande scenario som de tidigare. Här uppger rektorn att läraren hade en mycket dålig människosyn. Läraren uttryckte sig både nedlåtande och rasistiskt om eleverna. Läraren talade ofta om att hon skulle säga upp sig och att hon aldrig hade arbetat på en så dålig skola.

Till slut blev det verklighet. Någon månad senare står de klart att hon rekryteras till Partille kommun – 2018 började hon undervisa på Ugglums skola.

Uppmanade elever att inte räcka upp handen

Där fick rektorn snart ta emot ett brev från föräldrar med kritik mot läraren. Det gällde bland annat att lektionerna bedrevs ineffektivt, med långsamma genomgångar och onödiga resonemang, hon ska även ha bemött elevernas frågor med suckar.

I samband med att rektorn tog upp brevet från vårdnads­havarna önskade, och beviljades, läraren två månaders tjänstledighet för att söka nytt jobb.

Nästa anställning blev på Vallhamra skola där vittnesmålen är likartade. Enligt rektorn började klagomålen från både elever och föräldrar komma in tämligen omgående efter att läraren börjat.

En förälder skrev i ett mejl till rektorn att läraren inte förklarar undervisningen, svåra ord eller begrepp utan bara hänvisar till läroboken, att läraren saknar tydlig planering, ignorerar frågor och uppmanar elever till att inte räcka upp handen på lektionerna.

Läraren menade att ele­verna aldrig gav henne en chans.

”Visat sig oskicklig i yrkesutövningen”

Rektor försökte att samtala med läraren om de kla­gomål som kom från elever och föräldrar men upplevde att läraren inte ville lyssna.

Partille kommun och läraren kom därför överens om att lärarens anställning skulle upphöra i början av 2020.

Skolinspektionen presenterade i slutet av mars sin utredning och väljer att anmäla läraren till Lärarnas ansvarsnämnd där de rekommenderar att hon varnas:

”Skol­inspektionen kan konstatera att flera rektorer anfört att läraren inte varit mottaglig för kritik, att läraren tolkat kritiken som personlig samt att läraren inte visat förståelse för sitt eget behov av utveckling. (...) Skolinspektionens finner därmed att läraren visat sig oskicklig i yrkesutövning och yrkar därför att läraren ska meddelas en varning.”

Charlotte Johansson, chef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun, har valt att inte kommentera ärendet då det fortfarande återstår beslut från Lärarnas ansvarsnämnd.

– Då detta ärende är under pågående behandling och att Skolinspektionen nu skickat detta ärende vidare till Lärarnas ansvarsnämnd så vill jag avvakta att svara på frågor tills ärendet är slutbehandlat. Läraren är inte anställd i Partille sedan 2020, skriver hon i ett mejl till Partille Tidning.

LÄS MER: Här förbereds de nyanlända barnen inför skolgång i Partille

LÄS MER: Elev blev tillsagd att sluta bråka – bet lärare i handen

LÄS MER: Elever och lärare pratar om Ukrainakriget i skolbänken

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.