Krispig pizza men inga sittplatser på Oluff Nilssons väg

Grand Pizza, namnet lovar stort. Och visst: I det som nu är en trevlig kvartersbutik bakas pizza med krispig deg. Men det är take away som gäller.