Krigsgeneralen: Han förbereder Partille för krig

Omvärldsbilden har sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina förändrats drastiskt, likaså hotbilden mot Sverige.
Partille har därför påbörjat ett arbetet med att ta fram en ny så kallad krigsorganisation – en plan för vad och vem som måste finnas på plats även vid händelse av krig.
– Jag sitter nu och analyserar hur vi ska tackla det, säger Kim Westerberg, beredskapssamordnare.