Kraftig budgetminskning för folkbildningen – här är Partilles populäraste kurser

Regeringen drar ner på anslagen till studieförbunden med nästan en tredjedel de närmaste åren. I Partille är improvisatorisk musik, som rock och jazz, det mest populära ämnet.
Samtidigt är frågan om studieförbundens överlevnad högaktuell.
– Jag är rädd och beredd på att det kommer att vara mycket som kommer att stängas och läggas ner, säger David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden.