Så här tänker sig kommunen att husen kan se ut när de står klara.
Så här tänker sig kommunen att husen kan se ut när de står klara. Bild: Krook & Tjäder

Kommunens förslag: 30 nya bostäder i Sävedalen

Kommunen vill bygga två flerfamiljshus med 20 – 30 bostadsrätter i Röliden i Partille.
Detaljplanen ligger nu på samråd och under ett möte tidigare i veckan vädrade boende i området några orosmoment kring dess utformning.
Om detaljplanen antas eller avgörs efter den 7 april och till dess kan man lämna sina synpunkter till kommunen.

ANNONS
|

Sedan den tionde mars i år har detaljplanen rörande de två flerfamiljshusen legat ute på så kallat samråd, vilket är det andra av de fem steg som en plan går igenom innan den vinner laga kraft.

Under samrådsperioden, som pågår fram till den sjunde april, kan kommuninvånarna vända sig till Partille kommun med synpunkter på planen. Synpunkterna kan sedan ligga till grund för eventuella förändringar i planen.

I det förslag som kommunen har lagt fram vill man bygga mellan 20 och 30 bostadsrätter uppdelat på två fyravåningshus. Det detaljplanerade området ligger i ett naturområde och i närheten ligger idag enbostadshus och radhus.

ANNONS

Boende ställde sig frågande

”Planförslaget ger möjlighet att bygga 20-30 lägenheter i två byggnader mot Röliden. Husens placering, fyra meter från gatan och med huvdentréer mot Röliden, möjliggör att möblerade förgårdar kan inrymmas mot gatan och skapa en trygg och trivsam närmiljö. Mellan huskropparna skapas ett socialt utrymme för de boende och med närhet till skogsområdet väster om husen. En stig planeras norr om bostadshusen och den säkerställer allmänhetens möjlighet att nå naturområdet”, skriver kommunen i sin planbeskrivning.

Tidigare i veckan bjöd kommunen in till öppet hus där personer som bor i närheten av den plats där kommunen vill bygga tilläts medverka och ställa frågor.

På mötet lyfte de boende att de var positivt att något hände i området, men man ställde sig bland annat frågande till höjden på de tilltänkta husen, och de säkerhetsrisker som ökad trafik på de smala gatorna skulle kunna komma att medföra.

LÄS MER:Fridlyst lav – joker i leken i planerna kring nya Furulund

LÄS MER:Nu inleds rivningen av Jonsereds trädgårdar – här försvinner caféet

LÄS MER:Klart: Ja till tre höghus – mitt i Sävedalens grönska

ANNONS