Kommunen redo för första snön – så kan du underlätta

Den 1 november går kommunens vinterväghållning in i beredskapsläge. Det innebär halkbekämpning i mängder och väntan på den första snön.
– Vi tar tacksamt emot hjälp av alla medborgare, säger Annika Andersson, gatu- och parkchef i Partille.