Partille kommun försökte hemlighålla uppgifter för jurister på Centrum för rättvisa för att undvika stämning – nu tvingar dom i kammarrätten kommunen att lämna ut handlingarna.
Partille kommun försökte hemlighålla uppgifter för jurister på Centrum för rättvisa för att undvika stämning – nu tvingar dom i kammarrätten kommunen att lämna ut handlingarna. Bild: Pressbild

Kammarrätten ger Partille kommun bakläxa – hemlighöll offentliga uppgifter

Bill Persson fick felaktigt betala 793 961 kronor till kommunen i gatuavgifter enligt en dom i hovrätten, men när Centrum för rättvisa ville ta reda på hur andra Partillebor kunde ha drabbats vägrade kommunen att lämna ut uppgifterna. Nu har kammarrätten beslutat att kommunens hemlighållande strider mot lagen.

ANNONS
|

Juristen Alexander Ottosson på Centrum för rättvisa var den som drev målet mot Partille kommun. När han i dagarna fick domen från kammarrätten blev han inte förvånad.

– Det vore orimligt om kommunen fick hemlighålla handlingar med hänvisning till risken för att bli stämd. Tillgång till allmänna handlingar är ofta en förutsättning för enskilda ska kunna söka upprättelse för rättighetsöverträdelser, säger Alexander Ottosson.

LÄS MER:Bill fick rätt mot kommunen – efter tio års kamp

Syftet med att begära ut handlingen var att granska hur kommunen, i spåren av den hovrättsdom som föll angående Bill Perssons fall, hanterar frågan om gatukostnader.

– Det kommunen hade ansett var att Bill Perssons fastighet var så stor att man kunde stycka av den i fyra delar, han fick därför betala gatuavgift motsvarande fyra fastigheter i stället för en, säger Alexander Ottosson.

ANNONS

Kommunen bröt mot äganderätten

Bill Persson stämde med hjälp av juristerna på Centrum för rättvisa Partille kommun efter att de konstaterat att gatukostnadsuttaget innebar ett oproportionerligt ingrepp i hans äganderätt – kommunen hade krävt omedelbar betalning för fyra fastigheter, trots att Bill Persson bara äger en.

Rättsprocessen fick sitt avslut i våras när hovrätten slog fast att kommunen brutit mot hans grundlagsskyddade äganderätt.

Kommunen fick betala tillbaka det begärda beloppet och betala ett ideellt skadestånd på sammanlagt 656 564 kr.

Partille kommun valde att inte överklaga domen men konstaterade samtidigt i ett pressmeddelande att konsekvenserna av den var oklar.

Nu vill Centrum för rättvisa med hjälp av de hemlighållna uppgifterna ta reda på om kommunen följer domen även i förhållande till andra som drabbats.

LÄS MER:Partille hemlighåller uppgifter för att undvika ny stämning

Glädjande besked

Partille kommun hade hävdat att uppgifterna var hemliga med hänvisning till att de kunde försämra kommunens ställning i kommande rättsprocesser.

Åke Marmander är kommunjurist vid Partille kommun och är också den som besvarat Centrum för rättvisas förfrågan. Han har inte mycket att tillägga till sekretessfrågan mer än att det bra att få det prövat i kammarrätten.

– Vi ser liksom inga problem med det egentligen, men motiveringen till sekretessen handlar om kommunens intressen. De överväganden som görs är ju att kommunens ställning som part i ett mål i framtiden kan komma att försvagas om uppgifterna lämnas ut, sa han tidigare till Partille Tidning.

– Man kan gissa att de överväger olika steg framåt, då vill ju inte kommunen försvaga sin ställning i en framtida process.

Flera sidor är överstrukna och maskade, men nu står det alltså klart att den bestämmelse som kommunen hänvisat till inte var applicerbar.

– Det som framgår är att det är väldigt tydligt att bestämmelsen inte var tillämplig. Det är såklart ett glädjande besked att man inte får göra såhär. Det är viktigt för enskilda att man ska kunna få ta del allmänna handlingar för att ta del av sina rättigheter, säger Alexander Ottosson.

LÄS MER:Polisen varnar för sms-bedrägerier i julklappshandeln

”Intressant att se vad den innehåller”

Under fredagseftermiddagen hade Centrum för rättvisa ännu inte fått ta del av handlingen men de räknar med att den ska lämnas ut inom kort.

– Den ska lämnas ut skyndsamt så jag antar att vi får den i början på nästa vecka någon gång. Det är anmärkningsvärt att kommunen ens försökt att tillämpa den här sekretessbestämmelsen. Nu blir det intressant att se vad den innehåller för att få mer klarhet i beslutet.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS