Isfabriken som försvann – och blev bostadsområde

På isfabriken i Öjersjö sågade man en gång i tiden isblocken direkt ur Stora Hålsjön. Idag står det istället bostäder på platsen, men historien om den gamla isfabriken lever kvar. Vi har gjort en tillbakablick till en svunnen tid.