Isfabriken som försvann – och blev bostadsområde

På isfabriken i Öjersjö sågade man en gång i tiden isblocken direkt ur Stora Hålsjön. Idag står det istället bostäder på platsen, men historien om den gamla isfabriken lever kvar. Vi har gjort en tillbakablick till en svunnen tid.

Redan kund? Logga in här