Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Victoria Peterson

Inflationen på ny toppnivå

Inflationstakten mätt i KPI stiger kraftigare än väntat och ligger på 12,3 procent i december, enligt SCB. I november låg siffran på 11,5 procent.

ANNONS
|

Inflationen mätt i KPI, Konsumentprisindex, har nått en ny toppnivå, enligt SCB:s statistik för december. Det beror till stor del på stor prisökning på livsmedel, konstaterar SCB. Även stigande räntekostnader har bidragit stort, vilket utgör 2,3 procentenheter av decembers KPI.

Utöver det har el- och energipris varit avgörande för inflationstakten:

Elpriserna ökade med drygt 45 procent under det gångna året, vilket utgjorde ett stort bidrag till inflationstakten. Priserna steg också för drivmedel och bilar, vilket bidrog till ökade transportpriser,” skriver SCB.

Enligt index KPIF, som inte tar hänsyn till ökade räntekostnader, ökade inflationen från 9,5 procent i november till 10,2 procent i december.

ANNONS

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Inflationen december

I Sverige är förändringen i Konsumentprisindex (KPI) det vanligaste måttet på inflation, men KPIF är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI. Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF hålls hushållens räntesatser för bolån konstant.

Här är förändringen i procent i december jämfört med tidigare år:

KPI 12,3 procent.

KPIF 10,2 procent.

KPIF-XE 8,4 procent.

Källa: SCB.

ANNONS