Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Hundratals villor i högriskzonen för radon

Radongas syns, luktar eller smakar inte men dess sönderfallsprodukter är radioaktiva och kan leda till cancer om du andas in dem.
I kommunen finns 210 bostäder som står på mark bestående av granit med förhöjd radiumhalt och som kommunen identifierat som ett högriskområde för radon.
Visar det sig att du har för höga halter i ditt hem får du dock själv stå för notan när det kommer till att åtgärda problemet.

Radongasen kommer från det radioaktiva grundämnet radium-226 och i en kartläggning utförd på beställning av kommunen har man kunnat konstatera att 210 bostäder i Partille står på berggrund med förhöjda halter av just radium.

Partille Tidning har tagit del av Bygg- och miljönämndens årsredovisning för 2021 och i den framgår det att man sett till att de kommunala fastigheterna är radonsäkrade, men att man nu satsat på säkra upp även de privatägda bostäder som ligger i riskzonen.

”Ett kontinuerligt arbete med att säkerställa att även privata fastigheter är radonsäkra har pågått sedan dess. Första prioriteringen är att fastighetsägare som bor inom högriskområde för radon ska utreda vilka radonhalter de har i inomhusluften.”, står det i årsredovisningen.

Radon läcker upp från marken

Annika Billton är miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunen och jobbar med frågan.

– Det rör sig främst om villor. Målsättningen är att alla inom högriskområdet som inte har mätt och redovisat mätningen till miljöenheten måste göra det, säger hon och fortsätter:

– I det här området ligger berget ganska ytligt mot marken och det består av granit och gnejs vilket gör att det kan komma upp radon in i husen om de är otäta. De kan till exempel finnas sprickor i husgrunden, eller otätheter vid rörgenomdragningar för vatten, tele eller el.

Under 2021 fick 20 personer föreläggande om att utföra mätningar i sina bostäder och sedan man drog igång satsningen 2017 har totalt 49 av hushållen mätt och redovisat resultaten till kommunen.

Gränsvärdet för radon i ens bostadsluft är 200 Becquerel per kubikmeter. Har man högre värden än så blir det på sikt farligt att vistas i bostaden.

Ökar risken för cancer

Hur många av de som utfört mätningar i sina bostäder som överstigit gränsvärdet har kommunen inga exakta siffror på, men man uppskattar att en sjättedel har haft för höga halter. Att bo inom ett högriskområde innebär alltså inte att man per definition bor i en skadlig miljö.

Radium-223, precis som samtliga radioaktiva grundämnen, sönderfaller och under denna process bildas radongasen. Radonet sönderfaller i sin tur till så kallade radondöttrar som sätter sig i människors lungor och skickar ut joniserande alfa-, beta- och gammastrålning. Till skillnad från i serietidningarna, där exponeringen för strålning ger superkrafter, är verkligheten betydligt mer bister då risken att drabbas av lungcancer ökar explosionsartat.

Enligt Annika Billton har de flesta kommuner områden där risken för förhöjda halter av radon är hög. I Partille finns området i Sävedalen.

– Området ligger i Sävedalen, precis i anslutning till Göteborgsgränsen, i en nord-sydlig riktning.

Sävedalen utsatt

Partille Tidning har tagit del av kommunens kartering av området och där går att utläsa att själva högriskområdet är uppdelat i två delar. Den första innefattar den Södra halvan av Sotenäsvägen och tillhörande sidogator.

Det andra området ligger söder om Ugglumsleden, precis mot gränsen till Göteborg och innefattar villorna på bland annat Fröjas Backe och Offerstensvägen.

Bor man inom riskområdet kommer man att kontaktas av kommunen och föreläggas att mäta halterna i sitt hem.

– Det är ett tvingande beslut och man får ett år på sig att redovisa resultatet till miljöenheten. Annars kan man föreläggas med vite, förklarar Annika Billton.

Boende får själv bekosta saneringen

Men varför behöver man tvinga folk att se till att man inte lever i en cancerframkallande miljö? Det handlar i som så många fall om pengar. Har man förhöjda nivåer av radon får man nämligen själv betala vad det kostar att åtgärda problemet.

– Det är alltid fastighetsägarens ansvar att åtgärda det som behövs och sedan göra en uppföljande mätning för att visa på att åtgärden haft effekt.

Själva mätningen är relativt billig och man kontaktar en aktör som kan förse en med mätutrustning och instruktioner.

Att täta sin husgrund eller att utföra åtgärder som sänker halten till säkra nivåer är betydligt dyrare. En av aktörerna som jobbar med radonsanering uppskattar att snittpriset för åtgärder i en normalstor villa kostar mellan 20 000 och 30 000 kronor och det är efter man dragit av kostnaden genom radonbidrag eller ROT-avdrag.

LÄS OCKSÅ: Stort tryck på villor i kommunen

LÄS OCKSÅ: Här ligger dyraste husen i Partille

LÄS OCKSÅ: Så mycket får du betala för miljövänliga kåken i Nya Öjersjö

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.