Under våren utsätts huden många gånger för hög UV-strålning för första gången på länge.
Under våren utsätts huden många gånger för hög UV-strålning för första gången på länge. Bild: Sofia Lindskogen

Hudläkaren om farorna med vårsolen: ”Ökad risk för cancer”

Våren är här och solen med den, men det finns skäl att vara försiktig. Efter månader av mörker är huden extra känslig.
– Så som vi beter oss idag kommer få konsekvenser längre fram i livet, säger hudläkare Sam Polesie.

ANNONS
|

Att vi är extra känsliga för solen under årets första månader råder det ingen tvekan om. Sam Polesie, hudläkare på Sahlgrenska universitetssjukhus, menar att det har att göra med att huden ännu inte vant sig vid den höga UV-strålningen.

– Nu när vårsolen är här vill vi gärna sitta på uteserveringar, men då ska vi tänka på goda solskyddsvanor, det ska vara en del av den dagliga rutinen, säger Polesie.

Han förklarar att det som händer när man bränner sig ordentligt i solen är att UV-strålningen skapar en kraftig inflammation i huden.

– Solbrännan kan vara nog så besvärlig, men lägger sig ju på några dagar och du kommer oftast inte ha något bestående minne av den, men dina hudceller kommer däremot minnas. De har förvärvat skador i ditt dna som lägger grunden för att du senare i livet kan utveckla hudcancer, säger han.

ANNONS

Den gyllene regeln

För att minimera risken att bränna sig i solen finns det däremot en gyllene regel - att undvika att vistas i direkt solljus mellan klockan 11 och 15, då är UV-index nämligen som starkast.

– Under denna tid ska vi inte söka oss aktivt till solen, utan då är det skugga som gäller, säger Sam Polesie.

Hudläkarens bästa tips

För att få ett så bra skydd mot solens UV-strålning som möjligt tipsar hudläkaren om att använda täckande kläder, solhatt, solglasögon och att komplettera med solskyddsmedel på de delar av kroppen som inte täcks av kläder.

– Allt är viktigt, och i synnerhet när det kommer till barn, säger han.

Och när det kommer till solskyddsmedel gäller det att smörja in sig flera gånger per dag.

– Man brukar säga att man ska smörja på nytt efter ungefär två till tre timmar. Vi ser att våra patienter använder ungefär 25 till 50 procent av den rekommenderade mängden solskyddsmedel för att uppnå den solskyddsfaktor som står på förpackningen.

Han menar att det bästa är att använda solskyddsfaktor 30 till 50 som ett sätt att kompensera för att vi inte smörjer på ett tillräckligt tjockt lager.

– Det gäller att vi inte bara nöjer oss med en insmörjning utan att vi återsmörjer oss under dagen, i synnerhet efter att vi har badat.

”Det är oroväckande”

Sam Polesie förklarar att hudcancer blir allt vanligare i Sverige och att prognosen visar en tydlig uppgång.

– Sveriges dystra hudcancerstatistik i dag förklaras ju av helt skeva solvanor under andra häften av 1900-talet. Så som vi beter oss idag kommer få konsekvenser längre fram i livet och det tar många år innan man utvecklar hudcancer så därför är det viktigt att jobba förebyggande, säger han.

Då ska man söka vård

Upptäcker man en misstänkt förändring på huden är det viktigt att söka vård på sin vårdcentral för en första bedömning. Sam Polesie understryker att de appar som finns för att bedöma hudcancer inte är tillförlitliga då de grundar sig på artificiell intelligens.

– Dessa appar är på nuvarande stadium inte tillräckligt utvärderade och kvalitetssäkrade och är därmed inte lämpliga att använda.

Hur kan en misstänkt hudförändring se ut?

– Melanom utgörs ofta av osymmetriska pigmenterade hudförändringar som tillväxer och ändrar karaktär. När du tittar på hela huden samtidigt urskiljer sig ofta melanomet från de övriga födelsemärkena. Läkare kan med hjälp av dermatoskop se ytterligare tecken som talar för melanom som inte ses med det blotta ögat.

Han förklarar att de allra flesta melanom kommer från en till synes frisk hud och att ungefär en tredjedel utvecklas från befintliga födelsemärken.

Vidare understryker Polesie att en tidig upptäckt av hudcancer är avgörande för prognosen.

– Om melanom får växa och blir tjockare är prognosen sämre och kan medföra spridd sjukdom och död.

Hudläkarens soltips:

• Undvik att vistas i solen mellan klockan 11 och klockan 15.

• Smörj ofta med solskyddsmedel med SPF 30 till 50 plus och leta efter ett solskyddsmedel med bokstäverna ”UVA” i en cirkel, då skyddas du mot solens ultravioletta UVA-strålar.

• Använd skyddande kläder.

• Använd solhatt, gärna med brätte.

• Använd solglasögon.

• I Strålskyddsmyndighetens app ”Min soltid” kan du få hjälp att beräkna hur länge du kan vistas i direkt solljus baserat på vart du befinner dig.

ANNONS