Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Hotellås installeras på demensboende efter sexuellt övergrepp

Ett sexuellt övergrepp mot en dement person på ett äldreboende i Partille polisanmäldes tidigare i år och ledde även till en Lex Sarah-anmälan till Ivo.
Nu har boendets alla dörrar utrustats med hotellås, vilket gör att Ivo avslutar ärendet.
– Vi har vidtagit de åtgärderna vi kan, säger Daniel Pus, avdelningschef för vård och omsorg.

Det var tidigt en lördagskväll i januari som händelsen utspelade sig. Mannen, som själv är boende på en av demensavdelningarna, ska vid ett obevakat tillfälle ha utsatt en annan boende på avdelningen för ett sexuellt övergrepp. Där ska den utsatta tvingats ha sitt huvud mot den misstänktes könsorgan.

Övergreppet kunde avbrytas när en undersköterska passerade i korridoren och upptäckte vad som hände. Den utsatta togs omhand och ska inte ha fått några fysiska skador. Handlingen polisanmäldes som ett sexuellt övergrepp och en polisutredning inleddes. De anhöriga fick information om vad som inträffat och vård- och omsorgsförvaltningen gjorde i februari en lex Sarah-anmälan till Ivo, Inspektionen för vård- och omsorg.

Förövaren, som alltså själv bor på demensboendet, har under lång tid varit känd för att ha en sexuell drift som går ut över andra på boendet. Personen har tidigare fått medicinering i ett försök att komma åt hens agerande. Men trots det har beteendet fortsatt och vid minst ett 20-tal gånger har personal noterat att andra boende utsatts för sexuella övergrepp av olika grad. Dock inget av den allvarliga karaktär som inträffade i januari.

Förövare flyttades omgående

Personen som utsatte sina medboende för övergrepp flyttades omedelbart till en annan avdelning på boendet i januari. Vidare har en person anställts som har till uppgift att särskilt bevaka hens agerande. För att ytterligare begränsa personens möjligheter till övergrepp har hotellås satts in på den aktuella enhet där personen bor. Det är bara den som bor i lägenheten som kan komma in där med hjälp av en särskild tagg som finns på armen eller i fickan.

– Det förhindrar att man kan ta sig in på någon annans rum, förtydligar Daniel Pus, Avdelningschef inom äldreomsorg på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Fungerar åtgärderna för att förhindra fler övergrepp?

– Ja, det gör det.

Vidare finns fler åtgärder för att stoppa personen från att begå fler övergrepp, men de rör individen och där vill Daniel Pus inte gå in på vad det handlar om mer specifikt.

– De åtgärderna vi har vidtagit har varit tillräckliga, det har inte inträffat några incidenter sedan dess, utifrån vår kännedom.

Allmänt när det gäller att hantera personer som bor på en demensenhet och har ett utåtagerande bemötande gäller att ansvariga ser över om bemanningen är tillräcklig och tar in fler anställda vid behov. Vidare ska bemötandeplaner sättas upp, där anställda går igenom hur den det gäller ska bemötas. Det kan handla om att bland annat lugna eller avleda avvikande beteenden.Dessutom kan anställda kontakta demenssköterskor för stöd, de kan i sin tur koppla in ett regionalt specialistteam – BPSD-teamet.

Tycker du att ni har gjort vad man kan i det här fallet?

– Vi ha vidtagit de åtgärderna vi kan och ska och hittills har de varit tillräckliga, summerar Daniel Pus.

Hotellås ska förhindra fler övergrepp

Det brukar vara mellan åtta till tio boende på en demensavdelning på boendet. Och Ivo har velat få klarlagt att metoden med hotellås ”inte utgör otillåtna begränsningsåtgärder” och att ansvariga försökt uttömma möjligheterna att ha mindre åtgärder innan de tagit till mer generella åtgärder.

Ivo skriver vidare att verksamheten behöver pröva olika metoder, som allteftersom utvärderas och där man noga dokumenterar sina överväganden för olika val av metoder.

Ansvariga ska också säkerställa att hanteringen av ”ytterdörrar, dörrar och larm” lever upp till kraven att vara en skyddsåtgärd. Det är en skyddsåtgärd om fokus ligger på att skydda personen eller personerna som åtgärden är inriktad på. Dessutom ska personen det berör ha gett sitt samtycke. Vidare skriver Ivo att åtgärden inte ska göras som en kompensation för till exempel underbemanning eller andra brister i verksamheten.

Kommunen ser på liknande lösningar med hotellås för alla särskilda boenden för att skapa ett tryggt och enhetligt system.

– Vi håller på med en upphandling för våra trygghetsboende där detta kommer finnas med som en del, säger Daniel Pus.

Ivo avslutar ärendet

Nu konstaterar Ivo att ansvariga inom förvaltningen gjort vad de kunnat för att förebygga liknande incidenter på boendet. I beslutet från slutet av maj står att vård- och omsorgsnämnden i sitt underlag visat att de har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål ”avhjälpa eller undanröja missförhållandet”. Ansvariga har också delvis identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade. Och de har avslutningsvis vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att ”något liknande inträffar igen”.

LÄS OCKSÅ: Ramlade efter duschen och larmade – väntade två timmar på personal

LÄS OCKSÅ: Vårdschemat har justerats – men niotimmarspass på kvällarna ligger kvar

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.