Högstadieelever forskar om läkemedelsrester i Säveån

Vilka är de vanligaste läkemedlen i naturen och vilka ekologiska effekter skulle vi i så fall kunna förvänta oss? Det är en av de frågor som Casa Montessoris elever nu försöker besvara genom att samla in smådjur i Säveåns vatten.
– Det känns bra att veta, för vi badar ju själva här om somrarna ibland, säger eleven Svea Stephan.