Hårdhänt hantering av personal på äldreboende blev Lex-Sarah

En brukare på ett äldreboende i Partille ska ha behandlats hårdhänt av personal. Den drabbade har varit rädd för att larma och har fått veta att hen är väl ”känslig” när hen gråtit. Händelsen är Lex-Sarah-anmäld och hanteras nu som ett personalärende.