Här ska älgarna få fri passage – då byggs den

På Landvettervägen, i höjd med Åstebotjärn, ska Trafikverket bygga en så kallad faunapassage, för att älgar och annat vilt ska kunna passera.
– Vi är klara senast september 2025, säger Michael Dinh, projektledare för Trafikverket.