Här finns de bästa skolorna i Partille – enligt eleverna i årskurs 2

I Göteborgsregionens årliga enkät får Partilles andraklassare chansen att tycka till om just sin skola. Här listar Partille Tidning skolorna med de mest nöjda eleverna.
– Man känner sig trygg här, säger Signhild Hedlund, en av eleverna på skolan som fick bäst betyg.

ANNONS

Göteborgsregionens medlemskommuner har under de senaste tio åren haft möjlighet att genomföra årliga regiongemensamma elevenkäter. De är framtagna på uppdrag av utbildningspolitiker i kommunerna och en del av undersökningen omfattar grundskoleelevernas åsikter i årskurs 2.

Grundsyftet är att få ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet och att se över elevernas mående och situation.

LÄS MER:Ny satsning får skolpersonal i Vallhamra att sparka bakut

Enkätresultatet från Partille baseras på svar från 549 elever av 616, vilket ger en svarsfrekvens om 89 procent. Hur stor andel som svarat på enkäten kan däremot variera mellan skolorna och den lägre närvaron på skolorna i samband med covid-19 kan också ha haft en påverkan.

Det var mellan den 22 februari och 26 mars 2021 som eleverna under lektionstid fick fylla i en webbenkät om alltifrån hur de upplever skolans miljö till om de känner att de får det stöd de behöver och kan påverka undervisningen.

Svaren redovisas i olika kategorier och varje skolas resultat visas på en skala från noll till 100, där 100 är bästa möjliga betyg.

"Undervisning gör skillnad”

Förutom att eleverna får möjlighet att säga till exempel säga vad de egentligen tycker om skolmaten får de också ge sin skola ett helhetsomdöme.

Genomsnittsomdömet för alla skolor under 2021 i Partille var 81, vilket placerar kommunen på en delad sjundeplats i jämförelse med de övriga i regionen.

På skolnivå placerar sig Oxledskolan i topp med hela 90 poäng, Lillegårdskolan tar andraplatsen med 88 poäng och den tredje går till Casa Montessori med 87 poäng.

LÄS MER:Minst 30 hemmasittare ska lockas tillbaka till skolbänken

Annika Beckman har tillsammans med Paula Kern varit klasslärare för Oxledsskolans andraklassare under året som gått, och de gläds åt de goda omdömena.

– Vårt motto är ”undervisning gör skillnad”, vi är här för att lära och vi har höga förväntningar på eleverna. Kan man lära sig namnen på alla pokémons som finns så har man kapaciteten, säger Paula Kern.

Och undervisa gör de med bravur, om eleverna får säga sitt.

Jobbar med ”felsvar”

Det är tisdagseftermiddag när alla samlas i ett av klassrummen. Alla springer snabbt fram till sina platser, slår upp skrivböcker och tar fram pennor. När det är dags att prata om enkäten och vad de tycker om skolan har alla något att säga.

– Det bästa med skolan är att det är så bra lärare, säger eleven Viggo Larsson och får medhåll från flera andra.

Eleven Viktor Averdal förklarar att det har att göra med att lärarna berättar om ämnena de ska lära sig i skolan på ett underhållande sätt.

LÄS MER:Här samlar skolklassen in tusentals kronor till Musikhjälpen

– Vi jobbar inte bara i boken utan vi pratar mycket om ämnena också. Som när vi jobbar med felsvar, säger han.

Läraren Annika Beckman förklarar att felsvar är när de tillsammans i klassrummet går igenom de svar som kan ha blivit fel för att gemensamt ta reda på varför det kunnat bli så.

– Barnen får på det sättet fundera över hur någon annan har tänkt. Det gör också att de inte själva blir så rädda för att ha fel eftersom det blir en chans att lära sig något nytt i stället, säger hon.

”Rastpratet” uppskattas av eleverna

Genom att ha ett pågående samtal med fokus på lärandet lyckas lärarna skapa en miljö som eleverna uppfattar har studiero men som samtidigt också är tillåtande.

– Eftersom man får prata kan man enkelt hjälpa någon annan om den inte har förstått. Sen är det också bra att man får välja om man vill jobba själv eller inte, säger eleven Nina Wallin.

LÄS MER:581 anmälda kränkningar – värst på Öjersjö Storegård

Även skolgården får beröm med sina två olika gårdar och tiden eleverna spenderar på rast är särskilt genomtänkt. Något som eleverna uppskattar kanske allra mest.

– Vi har något som heter rastprat. Innan varje rast så får eleverna välja mellan fem olika lekar och på det sättet blir ingen utanför när det är dags att gå ut. Alla vet var de ska vara och göra, säger Paula Kern.

När eleverna sen kommer in i klassrummet igen har de ytterligare ett ”rastprat”, men den här gången om hur det faktiskt sen var på rasten. Alla får markera på tavlan med röd, gul eller grön färg beroende på hur de mådde under rastens gång.

Utvärderar vad eleverna tycker

– På det sättet kan vi fånga upp om det uppstod någon konflikt på gården och därmed också lösa den tillsammans innan lektionen börjar. På det sättet kan lärandet få ökat fokus tack vare att vi då rett ut de sociala bitarna som annars kan uppta barnens tankar i stället, säger Paula Kern.

Annika Beckman instämmer, hon menar att det ger barnen en trygghet eftersom de vet vad de ska göra och med vem.

Förutom att utvärdera rasterna aktivt med eleverna varje dag uppmuntrar de också till så kallade ”exit tickets”. Det är en lapp som varje elev ger sin lärare efter lektionen där de skriver hur de upplevde lektionen.

– Vi vill stämma av om eleven verkligen lärt sig det vi pratat om, för om det inte lyckas så är det vi lärare som ska ändra på något i undervisningen. Det är aldrig elevernas fel att de inte förstår, säger Annika Beckman.

Får träna extra på svåra ämnen

Ibland har de för- och efterlektioner när de ska ha en lektion som handlar om ett särskilt svårt ämne, både för att förbereda eleverna och sen fånga upp de som inte förstod.

De ser också till att anpassa undervisningen för elevernas individuella behov under så kallad målundervisning, vilket är en lektion där varje elev får arbeta med det den tycker är lite extra svårt och behöver mer hjälp med.

– Vi gör det en gång i veckan. Då får vi lära oss det vi vill och behöver träna på, säger eleven Viggo Larsson.

Något som utmärker just Oxledsskolan är också lärarnas arbetsmetod som de använt sig av i över sju år. Under förra året valde resten av Partilles skolor att också ta sig an metoden då den varit så pass framgångsrik.

– Det heter ”Ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK” och handlar om att vi lärare började planera och utvärdera undervisningen tillsammans, vilket vi tycker fungerar väldigt bra, säger Paula Kern.

LÄS MER:Här är den bästa och sämsta skolkommunen i Göteborgsregionen

LÄS MER:Renoveringen efter storbranden kommer pågå hela läsåret

Skoltoaletterna får bottenbetyget

Den enda nackdelen som eleverna kan nämna är däremot samma faktor som drar ner hela helhetsbetyget för kommunen. Upp till 63 procent av alla eleverna är rörande överens om att skoltoaletterna lämnar mer att önska.

– De är inte så fräscha, säger eleven Viktor Averdal.

Men bortsett från det ger de skolmaten höga betyg och trivs framförallt med att umgås och lära sig nya saker tillsammans med sina kompisar.

– Man känner sig trygg här. Det känns bra när man ska gå till skolan på morgonen, säger eleven Signhild Hedlund.

Det är också vad lärarna menar är det absolut viktigaste av allt.

– Skolan ska kanske inte nödvändigtvis vara rolig alla gånger, men man ska må bra här, trivas och ha den där goa känslan i magen, säger Paula Kern.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS