Grönt ljus för Öjersjö grundsärskola

Skolinspektionen ger grundsärskolan i Öjersjö grönt ljus efter upprepade uppföljningar av den kritik mot elevernas möjlighet till social träning som skolan fick tidigt i år.
”Skolan har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvalitén i sitt arbete”, skriver Skolinspektionen i sin rapport.