Olyckan inträffade i Partille under 2021.
Olyckan inträffade i Partille under 2021. Bild: Partille Tidning

Glassbud i livsfara – när syret försvann i bilen

Den extra glassleveransen höll på att kosta en Menigoanställd livet. Stora mängder kolsyreis som användes som kylning i en vanlig personbil slutade med att föraren under färden blev medvetslös på grund av syrebrist.
”Om inte utomstående personer ingripit kunde han ha avlidit”, hävdar Åklagarmyndigheten som nu beslutat att företaget ska böta 600 000 kronor för arbetsmiljöbrottet.

ANNONS
|

Det var i mitten av juli förra året som Menigo Foodservice, som bland fungerar som en grossistverksamhet och är baserade i Partille, skulle leverera glass till en kund.

Det rörde sig om en extraleverans och den anställde på företaget använde därför sin personbil för att köra ut glassen till kund. För att hålla glassen kall kylde man den med så kallad kolsyreis, men då det var varmt den här dagen använde man mer än brukligt.

I ett strafföreläggande från Åklagarmyndigheten som Partille Tidning tagit del av framgår det att den allt för stora mängden kolsyreis resulterade i att föraren fick syrebrist och körde av vägen.

ANNONS

”Då kolsyreis smälter bildas koldioxid som tränger undan syrgasen i luften. I takt med att kolsyreisen smälte under transporten minskade syrehalten i bilkupén vilket medförde att målsäganden blev påverkad av syrebrist och till slut tappade medvetandet vilket ledde till att han körde av vägen”, står det i strafföreläggandet.

Räddades av förbipasserande

Föraren undsattes av förbipasserande personer som krossade bilrutan och drog ut honom utanför fordonet, där han kunde andas vanlig luft igen.

I sitt strafföreläggande konstaterar Åklagarmyndigheten att mannen kunde ha dött om han inte hade fått hjälp när han fick det.

”Till följd av koldioxidförgiftningen försattes målsäganden i ett livshotande sjukdomstillstånd. Om inte utomstående personer ingripit kunde han ha avlidit. Målsäganden har fått vissa efterföljande men i form av symptom på hjärntrötthet”.

Nu har Åklagarmyndigheten beslutat att Menigo Foodservice ska betala 600 000 kronor i företagsbot.

Har varit oaktsamma

Man konstaterar att företaget varit oaktsamt genom att ha underlåtit sig att tillräckligt undersöka riskerna och göra riskbedömning av transporter med varor förpackade tillsammans med kolsyreis och att tillräckliga åtgärder inte vidtagits för att begränsa riskerna vid sådana transporter.

Företaget har heller inte sett till att muntliga eller skriftliga hanterings- eller skyddsinstruktioner eller andra rutiner funnits för transporter av varor förpackade tillsammans med kolsyreis och att man inte informerat arbetstagarna om vilka risker som finns vid transporter av varor med kolsyreis.

”Om transporten hade skett med personal utbildad för hantering av kolsyreis och i fordon med lastutrymme avskilt från bilkupén alternativt med hjälp av transportföretag hade olyckan med största sannolikhet inte kunnat inträffa”, skriver man i sitt strafföreläggande.

På Menigo ser man allvarligt på det som inträffat.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och beklagar att vår medarbetare utsattes för livsfara. Vi är väldigt tacksamma över att förbipasserande ingrep i situationen på ett så bra sätt. Bakgrunden till händelsen är att vi inte tillräckligt tydligt hade kommunicerat vår rutin för hantering av kolsyreis som innebär att den inte får hanteras i personbil, säger säger Helena Matson, HR- och Kommunikationsdirektör Menigo.

Vad har ni vidtagit för åtgärder?

– Direkt efter händelsen såg vi över och tydliggjorde vår rutin för hantering av kolsyreis, så att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Vi har bland annat satt lås på kolsyreisbehållarna så att enbart behöriga har tillgång till dem. Utöver det finns rutinen anslagen vid behållarna och vår trafiksäkerhetspolicy har uppdaterats så att detta framgår tydligt även där.

LÄS MER:Politikerna om mögelköket som lagar mat till skolbarnen: "Jättemärkligt"

LÄS MER:Kulturum och Partille Arena har ansökt om kamerabevakning

LÄS MER:De fick nog och sade upp sig från Kullegårdens äldreboende

ANNONS