Gick lättklädd i hemmet – hamnade på bild i kommunens diarium: ”Är polisanmält”

När en villaägare i Partille kommun satte igång ett mindre byggprojekt hade grannarna synpunkter. I samband med att de klagade till kommunen togs bilder på det påbörjade bygget. På en av bilderna, som nu blivit offentlig handling, hamnade även villaägarens lättklädda hustru. Händelsen har polisanmälts.
– Man ska kunna gå lättklädd hemma utan att behöva bli fotograferad i smyg, säger villaägaren till Partille Tidning.

ANNONS
|

En mindre meningsskiljaktighet mellan ett par grannar i Partille kommun, gällande ett byggprojekt nära tomtgräns, har fått en oväntad vändning. När en person i det hushåll som klagat på bygget tog foton och skickade in till kommunen för att styrka sina argument, hamnade kvinnan som bor i grannhuset med på en av bilderna. Endast iförd nattlinne.

Anmält kränkande fotografering

Fotot där kvinnan syns inomhus genom ett fönster finns nu i kommunens diarium som offentlig handling, vilket inte har undgått den villaägare vars hustru nu finns diarieförd på bild.

– Jag gick precis igenom bilderna som vår granne har tagit på oss och vår egendom. I ena bilden syns min fru iklädd enbart i sitt nattlinne. Hon känner sig kränkt och exponerad speciellt med tanke på att en smygtagen bild på henne också numera är del av en allmän handling och därmed offentlig, skriver villaägaren i ett mejl till kommunen.

ANNONS

I mejlet till kommunen ber han även om att bilden bör maskeras på den del av fotot där hans fru förekommer, samt förklarar att händelsen kommer att polisanmälas som kränkande fotografering.

”Snälla, blurra bilden”

När Partille Tidning en kort tid senare når villaägaren på telefon, utvecklar han händelseförloppet.

– Ja, det var så att vår kära granne skulle ta bilder på vårt byggprojekt. Och vad det gäller processen med bygget så är allt clearat. Men i samband med detta hamnade även min fru med på en av bilderna, vilket har gjort att hon känt sig exponerad, säger villaägaren.

Han fortsätter:

– Och kanske fanns det inget uppsåt. Men dels man ska ju kunna gå lättklädd i sitt eget hem utan att behöva bli fotograferad i smyg. Dessutom har vi bett kommunen att ”snälla, blurra bilden”. Men det har inte blivit gjort, säger mannen.

Har nu polisanmält händelsen

Efter att ha konsulterat jurister har nu paret polisanmält händelsen.

– Ja, det är redan polisanmält. Det är vad som krävs för att kunna ta det här vidare. Jag vill även tillägga att jag älskar vår offentlighetsprincip, men det blir konstigt när en person som inte gett sitt medgivande till att figurera på bild hamnar i diariet som offentlig handling. Vi har ju som sagt även bett kommunen åtgärda det, men där har vi ännu inte fått något löfte, säger villaägaren.

Kommunen: "Skyldighet att registrera”

Ärendet med tillsyn av byggprojektet hanteras av Bygg- och miljöförvaltningen i Partille, och det är dit bilderna skickats och tagits emot. Inkommet material ska enligt lag hanteras och registreras som det kommer in, och det är det som skett, förklarar förvaltningen.

– Det är vår skyldighet att registrera inkomna handlingar utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Och det gäller oavsett om det finns personer med på bild eller inte, säger förvaltningschef Isabella Kerttu.

Samtidigt är den här typen av fall, där det blir uppmärksammat att en person figurerar på bild utan medgivande, en ny erfarenhet, enligt förvaltningschefen.

– Nej, det har vi aldrig varit med om tidigare. Inte vad jag kan minnas, säger Isabella Kerttu.

Får prövas från gång till gång

Handlingar som diarieförts är offentliga, och kan begäras ut av vem som helst. På frågan om hur man ska tänka i det här fallet blir svaret att det beror på.

– Det kan vara olika regler som gäller beroende på om man är part i ett ärende, en närstående eller myndighet. Är man part så har man i regel rätt att ta del av sekretessbelagt material förutsatt att det inte finns synnerliga skäl som talar emot, men det gäller inte exempelvis närstående och myndigheter, förklarar Isabella Kerttu.

Har ni gjort någon sekretessbedömning i det här fallet?

– Vi gör alltid en sekretessbedömning, men man får ta det från fall till fall.

Fall som i varje ärende, eller varje gång någon begär ut en handling?

– Både och. Både varje handling och varje ärende. Vi gör en bedömning för varje enskilt fall, säger Isabella Kerttu.

Om det nu blir så att polisanmälan om kränkande fotografering leder till ett fällande, hur kommer ni att tänka då ifall någon vill begära ut handlingarna?

– Det är svårt att spekulera i. Vi får fortsätta att pröva från fall till fall. Blir det en dom så kan vi bara fortsätta att sekretesspröva. Vi får ta det utifrån läget som det är då, säger förvaltningschefen.

Partille Tidning har, med hänsyn till de inblandade i ärendet, valt att inte använda de foton som skickats in till kommunen.

LÄS MER:Helvändningen: NPF-vården blir kvar i Partille

ANNONS