Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Fyra syskon saknas på två olika skolor i Partille kommun efter sommaren. Bild: Ronny B Nilsson
Fyra syskon saknas på två olika skolor i Partille kommun efter sommaren. Bild: Ronny B Nilsson

Fyra elever återvände inte till sina skolor efter sommaren

En familj med fyra barn ansökte om skolgång i Etiopien under ett år. Året familjen skulle bo i den somaliska delen av landet ”skulle berika barnen kulturellt” skrev föräldrarna i sin ansökan som avslogs av kommunen. Men efter sommarlovet har barnen inte återkommit till sina två skolor i Partille.

Vi har tidigare skrivit om att kommunen hittills i år har fått in nio ansökningar från föräldrar till barn som ska läsa vid en skola i ett annat land. Alla ansökningar fick avslag. Det gällde studier vid bland annat skolor i Spanien och Thailand. För att svenska barn ska tillåtas få läsa vid en skola utomlands krävs ofta synnerliga skäl, vilket kan vara att någon av vårdnadshavarna har fått arbete utomlands och att barnen då måste följa med.

Under sommaren fick Partille kommun också in en ansökan från en familj med fyra barn utspridda över olika årskurser i grundskolan. Barnen skulle med utomlands eftersom föräldrarna ville bo ett år i sitt hemland Etiopien och barnen skulle läsa vid en skola i den somaliska delen av landet. Året utomlands skulle ”berika barnen kulturellt” skrev föräldrarna. Kommunen avslog deras ansökan, eftersom det saknades ”synnerliga skäl” för att ta med barnen för ett år. Föräldrarna har dock åkt ändå och barnen kom heller inte tillbaka efter sommarlovet.

Skolplikten upphör vid längre varaktig vistelse utomlands

Ansvariga på kommunen har under terminen haft kontakt med pappan som nu meddelat att familjen och barnen blir borta under fyra år – istället för ett år som det tidigare uppgavs i ansökan.

– Vid en varaktig vistelse utomlands då upphör skolplikten. När en sådan information kommer oss tillhanda noterar vi den och efter tid, när vi säkerställt att familjen varaktigt vistas utomlands, avslutar vi ärendet, säger Magdalena Tavakol, skoljuridisk handläggare på kommunen.

LÄS MER: Sonen nekades skolgång i Spanien – familjen åkte ändå

Partille kommun kan alltså inte avkräva föräldrarna att följa skolplikten för barnen i den situation som har uppkommit. Pappan har i efterhand uppdaterat uppgifterna med att han planerar att arbeta i utlandet under de fyra åren.

– Det enda vi kan göra i det läget är att vi kontrollerar med den andra vårdnadshavaren om det stämmer. Om hen bekräftar det, så är det så. De vistas då varaktigt utomlands, säger Magdalena Tavakol.

Så just nu råder ingen skolplikt för de här fyra barnen i Sverige?

– Nej.

Skolan förtegna om åtgärder kring barnen

Rutinen är därefter att skolan där eleverna gick ska göra en frånvaroutredning, ärendet skickas sedan vidare till utbildningsförvaltningen. De i sin tur kan ansöka hos Förvaltningsrätten som kan utdela vite till vårdnadshavarna om de bryter mot skolplikten. Vid oro för barnen bör skolan också göra en orosanmälan till socialtjänsten om att barnen inte har kommit tillbaka.

LÄS MER: Många barn och föräldrar besökte brandskadad skola

De fyra syskonen gick på två olika skolor i Partille. Rektorerna för dessa skolor vill inte säga något om vad de har vidtagit för åtgärder, utan hänvisar till att det råder sekretess. Rektorerna förklarar vidare att de har följt de rutiner som finns vid sådana här situationer och att en frånvaroutredning kring barnen görs. Vid en fortsatt oro för barnen så ska en orosanmälan göras till socialtjänsten.

Även kommunen kan vid en eventuell oro för att barnen far illa skicka vidare ärendet.

– Om vi känner att det finns en misstanke om något eller oro för barnen, tar vi kontakt med socialtjänsten. Då är det upp till dem att ta vid och hantera det som vi meddelat, säger Magdalena Tavakol.

LÄS MER: Kameror på skolan har varit utslagna i flera veckor

Barnen inskrivna på skola i Etiopien– pappan folkbokförd i Sverige

Hon anser att kommunen har gjort vad de kunnat. Förvaltningen kan gå vidare i vissa ärenden genom att undersöka om familjen verkligen har ändrat sin folkbokföringsadress eller om barnen går på skolan där föräldrarna sagt att de ska studera.

– Det är klart att vi önskar ibland att vi skulle kunna vidta fler åtgärder. Men utifrån vad vi är skyldiga att göra så har vi fullföljt vår plikt. Mer kan vi inte göra, säger Magdalena Tavakol.

Kommunen har varit i kontakt med skolan i Jigjiga, i den somaliska delen av Etiopien, och barnen är mycket riktigt inskrivna där. Men vid en snabb sökning på nätet kan Partille Tidning notera att pappan är fortsatt folkbokförd i Sverige– detta trots att han uppgett att han ska bo och arbeta i Etiopien.

Magdalena Tavakol är skoljuridisk handläggare i Partille kommun och hanterar alla ansökningar om barn som ska läsa utomlands. Bild: Partille kommun
Magdalena Tavakol är skoljuridisk handläggare i Partille kommun och hanterar alla ansökningar om barn som ska läsa utomlands. Bild: Partille kommun

Vad säger du om att pappan verkar fortsatt folkbokförd här i landet?

– Han har informerats om att han ska meddela till Skatteverket om deras utomlandsvistelse. Om han har gjort det eller ej vet bara Skatteverket. Men av erfarenhet kan en viss fördröjning i Skatteverkets handläggning förekomma.

Är ni oroliga för de här fyra barnen?

– Det kan jag inte uttala mig om.

Hur vanligt är det att man ansöker om en period och sen plötsligt ändrar till en mycket längre tid för utlandsvistelse?

– Det är inte jättevanligt, inte i den här formen. Det vanliga är att man ansöker om fullgörande av skolplikt i god tid.

Så ni har släppt ärendet?

– Nej. Vi har noterat att eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare varaktigt vistas utomlands. Förvaltningen skolpliktsbevakar eleverna tills vi säkerställt att uppgifterna som vårdnadshavarna lämnat stämmer.

Antal ansökningar för barn i Partille gällande skolgång utomlands

2021: 9 (alla fick avslag)

2020: 0

2019: 4 (varav tre beviljades)

Källa: Partille kommun

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.