Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Front Advokater anlitades av Partille kommun i tvisten om gatukostander mot Bill Persson – trots tidigare avslöjanden om saltade fakturor.  Bild: Stefan Berg
Front Advokater anlitades av Partille kommun i tvisten om gatukostander mot Bill Persson – trots tidigare avslöjanden om saltade fakturor. Bild: Stefan Berg

Fronts advokat varnas efter saltad faktura – krävde mångdubbelt betalt

Trots att den advokat, som företrädde Partille kommun i tvisten mot Bill Persson, uppskattas ha jobbat 100 timmar med målet krävde han ersättning för 634 timmar – en kostnad på över 650 000 kronor.
Nu varnas advokaten av Advokatsamfundets disciplinnämnd: ”Har allvarligt brutit mot god advokatsed.”

Turerna kring de olagligt höga gatukostnadsavgifter som Bill Persson fick betala till Partille kommun har varit många. Allt började 2017 då han fick en ovanligt hög faktura på närmare 800 000 kronor. Han valde då att bestrida fakturan och kunde med hjälp av jurister från Centrum för rättvisa stämma Partille kommun.

I tingsrätten förlorade han men efter att domen överklagats ändrade hovrätten tingsrätten dom. De kunde konstatera att gatukostnadsuttaget innebar ett oproportionerligt ingrepp i hans äganderätt – kommunen hade krävt omedelbar betalning för fyra fastigheter, trots att Bill Persson bara äger en.

Rättsprocessen fick sitt avslut i våras när hovrätten slog fast att kommunen brutit mot hans grundlagsskyddade äganderätt.

LÄS MER: Mångmiljonnota hotar kommunen – i spåren efter hovrättsdomen

LÄS MER: Kammarrätten ger Partille kommun bakläxa – hemlighöll offentliga uppgifter

Begärde sex gånger mer än skäliga beloppet

Partille kommun har i tvisten med Bill Persson representerats av advokatbyrån Front – byrån vars avtal med Göteborg och kranskommunerna hävdes efter att Göteborgs kommun slagit ned på överdebiteringar efter en omfattande granskning av GP.

I målet mot Bill Persson valde Partille kommun att representeras av Front advokater. När de i tingsrätten skulle begära ersättning hävdade de att de lagt ner upp emot 634 timmar – en kostnad på närmare 650 000 kronor.

Bill Persson valde däremot att bestrida beloppet som skäligt och efter att tingsrätten gjorde en egen bedömning ansåg de att 102 000 kronor snarare var en rimlig ersättning.

Alltså endast en sjättedel av det begärda beloppet.

"Tingsrätten anser mot bakgrund av målets art och omfattning att den begärda ersättningen för ombudsarvode inte framstår som rimlig. Rimlig tidsåtgång för kommunens ombud överstiger enligt tingsrättens bedömning inte 100 timmar."

LÄS MER: Bill fick rätt mot kommunen – efter tio års kamp

Varnas av disciplinnämnden

Advokaten på Front överklagade beslutet, men eftersom hovrätten ändrade domen i huvudsak prövades aldrig frågan.

I höstas valde Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd att pröva det oskäligt höga beloppet. I december beslutade de att varna advokaten eftersom de anser att han genom att begära oskäligt hög ersättning ”allvarligt brutit mot god advokatsed.”

De skriver:

”Det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt. Brott mot god advokatsed föreligger enligt praxis om en advokat flagrant har åsidosatt regeln. (...) Enligt nämndens mening har det begärda ombudsarvodet flagrant överstigit vad som kan anses skäligt i det ifrågavarande målet. Härigenom har (advokaten) allvarligt brutit mot god advokatsed.”

I en tidigare intervju med GP har advokaten hävdat att de 634 nedlagda timmarna varit motiverade för att tillvarata klientens, Partille kommuns, intressen i målet.

– Min mening är att tingsrättens bedömning i den här frågan är alldeles uppåt väggarna, sa advokaten då till GP.

LÄS MER: Partille hemlighåller uppgifter för att undvika ny stämning

”Diskussion kring antalet timmar”

Partille kommun hade redan betalat ut 423 000 kronor till Front i Bill Persson-ärendet i samband med att överdebiteringen konstaterats.

Kommunen och Front advokater enades sedan om att stanna vid det belopp som betalats.

– I grunden är vi nöjda med kvalitén i deras arbete. Sen har det varit en diskussion om antalet timmar. Det är jättesvårt att avgöra vad som är rimligt, och svårt att få tillbaka det som redan betalats. Nu har vi betalat två tredjedelar av det som var deras krav och det känns bra att vi är klara i den delen, sa Marith Hesse till GP efter att tingsrätten bedömt beloppet som oskäligt.

Partille Tidning har sökt den varnade advokaten som avböjer att kommentera ärendet.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.