Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Andreas Olsson

FHM: Äldre ska vaccineras varje år

Personer över 80 år ska ta två doser vaccin per år mot covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

ANNONS
|

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer för äldre personer. Det med anledning av att äldre utvecklar ett något sämre immunsvar efter vaccination.

Immuniteten avtar också snabbare än för unga personer som är friska i övrigt och därför uppmanas bland annat personer över 80 år att ta två doser per år.

Folkhälsomyndigheten skriver i ett pressmeddelande att rekommendationen innebär ”två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år. De nya rekommendationerna börjar gälla i mars 2023.

ANNONS

Detta rekommenderas från den 1 mars 2023

Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.

Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023.

Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper. Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen. Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS