En tredjedel av Sveriges mikrobryggerier kan riskera konkurs – så mår Poppels

Branschföreningen Sveriges Oberoende Bryggerier har nyligen genomfört en enkätundersökning, som visar på att många småbryggerier påverkats negativt av det ekonomiska läget under 2023.
Detta är något som även Jonseredsbryggeriet Poppels känt av.
– Vi ser att det kommer dröja ett tag innan det vänder uppåt, men förhoppningsvis kan det ske någon typ av positiv förändring under året, säger Mats Wahlström, vd.