Emma Antonsson hittade hem bland koger, tabbar och bågar