Eleverna på Stadsparksskolan får professionell läxhjälp

Under hösten har Stadsparksskolan i centrala Partille inlett ett samarbete med stiftelsen Läxhjälpen. Målet är att stärka eleverna att klara studierna genom extralektioner efter skoldagens slut.