Efter MSB:s ja: Öjersjö får två nya ”Hesa Fredrik”

Vissa delar av Öjersjö har inte nåtts av befintliga ljudsändare vid VMA och kommunen har ansökt om att få sätta upp två nya. Nu har MSB godkänt förfrågan, men flaggar för att det kan ta tid.
– Bra att vi äntligen fått ett besked, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).