Efter inspektionen: Elevhälsans rutiner mot våld förstärks

Arbetsmiljöverket anmärker på att Elevhälsan på grundsärskolan i Öjersjö inte tillräckligt utrett riskerna för våld och hot om våld i arbetet. Nu får de till oktober på sig att upprätta en skriftlig handlingsplan.
– Arbetssättet finns redan på plats, säger Marika Abrahamsson på utbildningsförvaltningen.