Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Efter inspektion: Skolkök håller inte måttet

Miljöenheten i Partille upptäckte flera brister efter kontroll av två skolkök i kommunen. På bland andra Lexbyskolan var innertaket smutsigt, snett och otätt vilket gör att bakterier riskerar falla ner i maten och göra eleverna sjuka.
– Vi anser inte att de uppfyller lagstiftningens krav på säkra livsmedel, säger Kristoffer Tveiten, miljöenhetens inspektör.

Det var i slutet av januari som miljöenheten gjorde kontroller i Lillegårdsskolan samt Lexby skolas storkök i centrala Partille. Vid besöken gick de bland annat igenom utrustningen och underhållet av lokalerna – där båda skolorna möttes av kritik.

När inspektörerna anlände till Lillegårdsskolan var lunchförberedelserna i full gång, med ugnsdörrar som öppnades och stängdes samtidigt som kokeriet puttrade på. Allt det sammantaget gjorde att storköket fylldes av en hel del ånga som ventilationen bevisligen inte kunde hantera.

– Hela taket över kokeriet var fullt av vattendroppar, säger en av inspektörerna i utlåtandet.

LÄS MER: Här finns de bästa skolorna i Partille – enligt eleverna i årskurs 2

Hundratals elever riskerar att bli sjuka

Eftersom taket i en produktionslokal aldrig är helt rent konstaterar miljöenheten att när hela taket är fullt av droppar riskerar smuts att ramla ner i maten som tillagas. Smutsen kan i sin tur innehålla bakterier som kan göra eleverna som äter sjuka.

På skolan går närmare 350 elever, från förskoleklass till och med årskurs fem.

Nu har miljöenheten utfärdat ett föreläggande vilket innebär att skolan måste åtgärda den bristfälliga ventilationen och även redovisa när de planerar att utföra det.

Håligheter i taket samlar smuts

Under samma dag inspekterade miljöenheten också storköket på Lexby skola. Även här visade det sig att vattendroppar ansamlade sig i taket under matlagningen.

Utöver det beskrivs innertaket som smutsigt, snett och otätt. Inspektörerna upplevde det som svårrengörligt då det bestod till större delen av plåt med hål i.

– Risken finns att smuts ansamlas i innertaket och sen faller ner när luftflödet i lokalen cirkulerar, det kan in sin tur kontaminera maten, säger Kristoffer Tveiten.

– Det är inte en vanlig avvikelse, men när den uppstår är det ofta i produktionslokaler som finns i äldre byggnader där mycket ånga uppstår vid tillagning.

LÄS MER: Ny satsning får skolpersonal i Vallhamra att sparka bakut

Enligt gällande lag och regler ska storkök ha lättrengörliga golv, väggar och innertak, vilket Lexby skolans tak inte var.

Nu föreläggs ansvariga på utbildningsnämnden att ordna bristerna även där.

Miljöenheten bedömer att verksamheten behöver upprätta en åtgärdsplan för den uppmärksammade avvikelsen.

Byter ut hela innertaket

Sofia Jensen är servicechef på Partille kommun och den som tagit emot föreläggandena. Hon svarar i ett mejl att kommunen hanterat föreläggandet genom att svara med en åtgärdsplan till miljöenheten, vilken de bedömt som ändamålsenliga.

– Verksamheten har redan återkopplat och sagt att de ska byta ut innertaket till släta hygienplattor med infälld ledbelysning. Miljöenheten kommer göra en uppföljande kontroll efter sommaren för att se om bristen har blivit åtgärdad, säger Kristoffer Tveiten.

Angående den bristfälliga ventilationen på Lillegårdsskolan har verksamheten inlett en omfattande utredning för att se vad som orsakar kondensen i taket, och hur den ska kunna undvika i framtiden.

Även här kommer miljöenheten följa upp åtgärderna efter sommaren.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.