Därför vill Partille kommun köpa tillbaka Lexby gård

På onsdagens kommunfullmäktige väntas ett ja till att kommunen köper tillbaka Lexby Gård från Partillebo. Allt för att förenkla framtida arrendeavtal.
– Det blir ett nollsummespel ekonomiskt, säger Filip Siewertz, tillförordnad mark- och exploateringschef på Partille kommun.