Då stängs Kåsjöns parkeringsplats – igen

Arbetet längs Landvettervägen gör att parkeringen vid Kåsjöns badplats stängs igen. Denna gång i en månad då det ska läggas färist vid faunapassagen.